Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2012

Ny sjukdom på tujaplantor nu i Sverige

En ny skadegörare, Phytophthora lateralis, har förts in i landet med stora tujaplantor.

Angripna barr kan visa fläckar i spetsen men det vanligaste är mörka partier en bit in på skottet. Fläckarna blir efterhand mörkare och till slut brunsvarta. Phytophthora lateralis är sedan länge känd som en aggressiv svamp på ädelcypress och läkeidegran, där den också angriper rötterna.

Under våren 2012 fick Maj-Lis Pettersson vid SLU Ultuna in flera prover med skadade tujor. Proverna härrör från södra Sverige upp till mellersta Svealand, flertalet var från Skåne. De angripna plantorna är alla planterade som stora exemplar år 2009–2011, importerade från Holland.

Angreppen kan möjligen förväxlas med fysiogena skador, t.ex. av vägsalt, djururin eller vintertorka. Det finns också två andra svampar, Kabatina thujae och Didymascella thujina, som angriper tuja. Ingen av dessa skador ger emellertid så tydlig mörkfärgning som Phytophthora.

Angripna delar bör snarast klippas bort och brännas. Plantorna bör rotvattnas så att vattnet inte hamnar på de ovanjordiska delarna. Smittan överförs nämligen med vattendroppar.

KONTAKT
Maj.Lis.Pettersson@slu.se, 018-67 23 47
Statskonsulent vid Institutionen för ekologi
Rådgivare vid SLU Movium

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera