Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2012

Myr- och torvmarker modifierar klimatet

Världens samlade nordliga myr- och torvmarker har en kylande effekt på klimatet. Men den klimatförändring som nu pågår kan påverka myrmarkernas vattenbalans så att de istället får en värmande effekt. Det menar SLU-forskaren Mats Nilsson. Det är främst kärren som plötsligt kan bli kolkällor när vattenbalansen når ett visst tröskelvärde.

Sammanlagt tar myr- och torvmarker norr om den 45:e breddgraden upp mer kol från atmosfären än vad de ger ifrån sig. Därför får dessa marker en kylande effekt på klimatet.

– Om myr- och torvmarkerna inte fanns skulle världen vara varmare. En uppskattning är att de ger en avkylande effekt motsvarande 0,5 W per kvadratmeter, säger Mats Nilsson, professor på SLU och en av talarna på den internationella torvkongressen 2012 (IPC2012).

Mats Nilsson är ordförande för det tema på IPC2012 som handlar om myr- och torvmarkers roll i växthusgasutbytet mellan land och atmosfär.

Kärren kan bli källor för växthusgaser
I sin forskning har Mats Nilsson och hans kanadensiska forskarkollega Nigel Roulet sett att mossar och kärr reagerar olika på förändringar i vattenbalansen, något som de förväntade klimatförändringarna väntas påverka. Med vattenbalans menas här sambandet mellan mängden vatten som tillförs och avgår från en myrmark samt magasinsförändringen under en viss tidperiod.

Resultaten, som ännu inte publicerats, visar att mossar kan anpassa sig till en förändrad vattenbalans på ett gradvist sätt. Det betyder att mossar trots en stor förändring i vattenbalansen fortsätter att ta upp mer kol från atmosfären än de ger ifrån sig. Det gör däremot inte kärr.

– Vi ser att en drastisk förändring i vattenbalansen får kärren att sluta ta upp kol. De blir istället källor för växthusgaser till atmosfären. Övergången sker på ett abrupt sätt, när förändringen nått en viss tröskel, berättar Mats Nilsson.

Denna nya kunskap ger, tillsammans med de många andra presentationerna under IPC2012, underlag till förnyelsen av den två år gamla strategin för ett ansvarsfullt brukande av myr- och torvmarker [Ref 2]. Förslag till ny strategi diskuteras och presenteras i slutet av konferensen.

INFORMATION OCH KONTAKT
mats.b.nilsson@slu.se, professor i skoglig marklära med inriktning mot biogeokemi på institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Tel. 090-786 83 75, mobil 070-688 44 09

Länkar
Internationella torvkongressens hemsida där du bland annat hittar filmat material från konferensen. Kongressen samlar forskare och industri från 35 länder.

Strategin för ett ansvarsfullt brukande av myr- och torvmarker som ska revideras under kongressen.

Bakgrund om kongressen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera