Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2012

Osäkerheten vävs in i artanalysen

En arts livskraftighet i en viss miljö har tidigare varit svår att mäta. Men nu har Alejandro Ruete vid SLU utvecklat en skattningsmetod som tar hänsyn till dataosäkerhet, naturlig variation och naturens hierarkiska struktur.

Metoden bygger på 1700-talsstatistikern Thomas Bayes gamla grundtankar, som alltmer anammas av dagens ekologer.

Biologen Alejandro Ruete vid institutionen för ekologi, SLU, presenterar metoden i sin doktorsavhandling. Han har studerat den rara gröna sköldmossan, Buxbaumia viridis, och har kunnat fastslå inte bara att arten sannolikt minskar, utan också hur säkert det är att den minskar.

I det här fallet fann han att sannolikheten för att mossan minskar är 81 procent, eller annorlunda uttryckt: man kan vara 81 procent säker på att arten minskar i det studerade skogsområdet.

– Med den Bayesiska metoden är osäkerheter inte längre ett hinder, utan något man tar med i livskraftighetsanalysen för sårbara och hotade arter, konstaterar Alejandro Ruete.

——————————————————————-
INFORMATION OCH KONTAKT
FL Alejandro Ruete vid institutionen för ekologi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Population viability analysis under environmental change: development of Bayesian tools”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

– Tid: torsdagen den 7 juni 2012 klockan 09.00

– Plats: Sal O, Undervisningshuset, SLU, Ultuna

– Opponent: Professor James M. Bullock, Centre for Ecology & Hydrology, Natural Environment Research Council, Wallingford, United Kingdom.

Mer information
– Alejandro Ruete, alejandro.ruete@slu.se, 018-67 22 29, 073-622 23 99

Avhandlingen [Ref 1]

Personlig webbsida [Ref 2], Alejandro Ruete 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera