30 maj 2012

Global marknad för träpellets växer fram

Sverige dominerar inte längre på träpelletsmarknaden – i dag är den global, och den största produktionen finns i Nordamerika. Detta innebär också att priserna på träpellets nu sätts på en internationell marknad. Marknaden för flis är å andra sidan huvudsakligen inhemsk. Det visar Olle Olsson i en avhandling från SLU om hur marknaden för trädbränslen har utvecklats under de senaste tjugo åren.

Intresset för trädbränslen har ökat kraftigt under senare år, inte minst genom EU:s politik för energi och klimat. Olle Olsson från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt marknadsutvecklingen för trädbränslen. Genom att analysera tidsserier av priser har han kunnat dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar trädbränslepriserna. En tydlig slutsats är att marknaden för träpellets på några få år har förändrats drastiskt. För några år sedan var Sverige världens största producent, och konsument, av träpellets. Idag dominerar USA och Kanada produktionen, och utanför London finns ett enskilt kraftverk som på årsbasis eldar lika mycket pellets som hela Sverige.

– Marknaden för pellets håller på att utvecklas mot att bli mer utpräglat internationell. Det kan man se på vilka faktorer som påverkar de priser som svenska storförbrukare betalar. Internationella faktorer verkar vara viktigare än vad som händer inom landets gränser. Däremot är marknaden för oförädlade trädbränslen som flis i huvudsak nationell, säger Olle Olsson.

När det gäller prisutvecklingen på trädbränslen – såväl pellets som flis – i Sverige, visar det sig att påverkan från oljepriset har varit överraskande svag. En viktigare faktor har varit utvecklingen i skogsindustrin i sin helhet, beroende på att produktion av trädbränslen i hög grad sker i samband med avverkningar eller produktion av sågade trävaror.

– Kopplingen till skogsindustrin kunde ses tydligt i efterdyningarna av finanskrisen 2008. Då sjönk priserna på olja, kol och gas som en sten medan priserna på trädbränslen låg stilla eller snarare steg. Anledningen var att sågverksindustrin drabbades hårt av den globala krisen, och när det sågas färre plank så kommer det också ut mindre volymer spån och bark på marknaden. Detta ledde till något av en bristsituation och högre priser, säger Olle Olsson. 

KONTAKT OCH INFORMATION
Tekn. lic. Olle Olsson, Skogsmästarskolan, SLU, Skinnskatteberg, försvarar sin avhandling Wood fuel markets in Northern Europe: price formation and internationalization.
Tid: Fredagen den 1 juni 2012, kl 13.00
Plats: Sal K, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Anders Lunnan, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, Ås, Norge
Mer information: Olle Olsson, 070-372 37 33, olle.olsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera