Tema

”Långbänk i Bryssel skapar forskarflykt från EU”

Låsningen i EU om genteknik innebär inte bara uteblivna produktivitets- och miljövinster, utan också att Europa förlorar kompetens inom ett viktigt forskningsområde. Det skriver fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i den vetenskapliga tidskriften EMBO Reports.

Den europeiska riskforskningen kring tillämpningar inom det moderna jordbruket är felriktad och främjar inte utvecklingen av ett framtida hållbart jordbruk. Det hävdar fyra SLU-forskare i en översikt av genomförd och pågående riskforskning med avseende på genetiskt modifierade organismer (GMO) som publiceras i det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften EMBO Reports.

Inom EU råder en total politisk låsning när det gäller synen på GM-grödor – gentekniskt förändrade grödor. Resultaten från riskforskning kring GM-grödor behandlas ungefär som den döda papegojan i Monthy Pythons sketch på temat ”att vägra se verkligheten”. Det spelar ingen roll att resultaten entydigt pekar på att det inte finns några risker för miljö eller hälsa – starka intressegrupper kräver ännu mera forskning, ännu mera prövning och ännu mera långbänk, som om det skulle finnas några resultat som skulle få dem att ändra sig. Men det gör det inte, för dessa intressegrupper är ute efter att förhindra ett tekniksprång som de över huvud taget inte vill se genomfört. Och i Bryssel bugar man underdånigt mot sådana vetenskapsfientliga krafter och låter dem ta kommandot över opinionsbildning och beslutsfattande, skriver SLU-forskarna Jens Sundström, Torbjörn Fagerström, Ulf Magnusson och Christina Dixelius.

Resultatet blir att stora resurser satsas på meningslös forskning och därigenom tränger undan viktig forskning kring t ex hur man kan minska jordbrukets verkliga miljöpåverkan och öka dess hållbarhet. Vidare kostar attityden till GM-grödor det europeiska folkhushållet stora summor i form av uteblivna produktivitets- och miljövinster och i form av kostnader för märkning av livsmedel m m. Slutligen sker en besvärande kompetensförlust inom ett vetenskapligt framtidsområde – ironiskt nog samtidigt som EU-kommissionen hävdar att just avancerad biologisk forskning ska bli det framtida Europas väg till ökad konkurrenskraft, skriver SLU-forskarna också.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln finns tillgänglig i sin helhet som en advanced online publication på tidskriftens hemsida:  

För mer information:
Jens.Sundstrom@slu.se; tel 018-67 32 47
Torbjorn.Fagerstrom@slu.se; tel 070-519 20 22

”Långbänk i Bryssel skapar forskarflykt från EU”

 lästid ~ 2 min