8 maj 2012

Begränsad tillgång på torsk i Östersjön

Det östra beståndet av torsk fortsätter öka, men med en betydligt lägre hastighet än vad som tidigare förutspåtts. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) släpper i veckan den årliga rapporten om kommersiella fiskbestånd i Östersjön.

Rapporten visar att torsken ökat minimalt under 2010 och 2011, trots att fisket de senaste åren har föjlt EU:s förvaltningsplan. Den relativt låga beståndsnivån tycks bero främst på fortsatt svag rekrytering av fisk och mycket låg individuell tillväxt. Nästan hela beståndet är koncentrerat i det sydvästra området. Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön.

Kattegatts torskbetånd är fortfarande på historiskt låg nivå, utan tecken på förbättring, och ligger långt under den nivå som havsforskningsrådet betraktar som säker. Det innebär att beståndet är fortsatt hotat.

Sill i centrala Östersjön fortsätter att vara på en låg nivå och beståndet betraktas som överfiskat. Skarpsillbeståndet har däremot varit relativt högt under de senaste tio åren. I Bottenhavet är sillbeståndet på mycket hög nivå.

Rapporten är producerad av ICES Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), som träffas i Köpenhamn varje vår. Alla nio länder kring Östersjön deltar. Analyserna baseras på modeller som beräknar bland annat lekbiomassa, rekrytering och fiskeridödlighet av de kommersiellt nyttjade fiskbestånden.

SLU-forskaren Michele Casini är ordförande för WGBFAS. Gruppens beräkningar är basen för havsforskningsrådets årliga rådgivning för Östersjön till EU-kommissionen. I början av juni kommer råd om fiskekvoter att lämnas till kommissionen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera