Tema

Ickeprofessionella bidrar till att lösa sjukvårdskrisen i Sydafrika

Sexton år efter apartheid befinner sig den offentliga sjukvården i Sydafrika ännu i kris, med stor brist på hälsovårdspersonal. Forskaren Karin Daniels vid Nordic School of Public Health NHV har kartlagt hur ickeprofessionella med rätt stöd, inte minst när det gäller lagstiftning, kan göra en stor insats.

Avhandlingen Lay Health Worker Programmes as a Public Health Approach in South Africa försvaras vid Nordic School of Public Health NHV den 11 maj. Karin Daniels är forskare vid NHV och det medicinska forskningsrådet Medical Research Council i Sydafrika.

Med en egen historia nära knuten till kampen för apartheid vill hon med sin forskning bidra till att synliggöra dessa många människors frivilliga arbete, så att besluten som tas inom hälsovården understödjer det.

Det är viktigt att rätt beslut fattas, annars kan det stora arbete som utförs av outbildade men som bidrar till hälsovården, försvåras.

– Dessa hårt arbetande lågutbildade personer gör en stor insats men behöver få rätt stöd, inte minst i lagstiftningen, säger Karen Daniels som undersökt fenomenet internationellt förutom inom Sydafrika.
I en genomgång av 80 studier visar hon att ickeprofessionella kan göra stora insatser när det gäller hejdande av smittosamma sjukdomar samt förbättrad hälsa bland nyblivna mödrar och nyfödda.
  
Men avhandlingen visar också att de bär en stor vårdbörda och att dessa hårt arbetande oftast kvinnor behöver både stöd och skydd.

ÖVRIG INFORMATION
Avhandlingen försvaras offentligt vid NHV klockan 13:00 den 11 maj 2012 i Aulan, Nordic School of Public Health NHV vid Nya Varvet i Göteborg. Alla är välkomna!

Thesis Title: Lay Health Worker Programmes as a Public Health Approach in South Africa

Ickeprofessionella bidrar till att lösa sjukvårdskrisen i Sydafrika

 lästid ~ 1 min