Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2012

Chalmers bygger nya radioteleskop

Chalmers får drygt 50 miljoner kronor i årets utdelning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Onsala rymdobservatorium ska använda sitt anslag till två nya radioteleskop. Chalmers nanotekniklaboratorium ska köpa in utrustning som behövs för att svensk forskning inom nanoteknologi ska kunna behålla sin världsklass.

 sitt anslag till två nya radioteleskop. Chalmers nanotekniklaboratorium ska köpa in utrustning som behövs för att svensk forskning inom nanoteknologi ska kunna behålla sin världsklass.
Under 2012 satsar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse företrädesvis på livsvetenskap och nanoteknologi – två av Chalmers styrkeområden. I årets beslutsomgång har stiftelsen avsatt totalt 352 miljoner kronor för forskningens infrastruktur. Av den summan går 220 miljoner till livsvetenskap och medicin, och 88 miljoner till nanovetenskap.

Tillverkning i nanoskala förbättras
Chalmers nanotekniklaboratorium får 22 miljoner kronor som ska användas till ny utrustning för nanolitografi. I första hand till ett nytt system för elektronstrålelitografi, som är en teknik för att tillverka elektronikkomponenter och andra strukturer i nanostorlek. Tekniken är mycket viktig inom nanoteknologin och har varit en förutsättning för flera viktiga forskningsgenombrott på Chalmers under senare tid (följ länkarna nedan för att se exempel).

Chalmers är noden för elektronstrålelitografi inom den nationella forskningsinfrastrukturen Myfab.
– Anslaget gör det möjligt för oss att köpa in den allra senaste teknologin, så att svensk forskning inom nanoteknologi kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen, säger Peter Modh, avdelningschef på Nanotekniklaboratoriet. Med den nya utrustningen kommer vi bland annat kunna halvera storleken på de minsta komponenterna som går att tillverka.

Kapaciteten kommer också att öka, bland annat genom att man anställer ytterligare en person för elektronstrålelitografi. Detta är viktigt eftersom allt fler forskningsprojekt behöver använda tekniken, samtidigt som det finns en efterfrågan från industrin att använda utrustningen på Chalmers.

Nya radioteleskop ska mäta jordens rörelser
Onsala rymdobservatorium får 29,7 miljoner kronor för att bygga två nya radioteleskop. Tillsammans ska de mäta jordens rörelser mer noggrant än någonsin förut – genom att använda universums avlägsna galaxer för att positionsbestämma teleskopen. Mätningarna kommer sedan att användas av forskare som studerar samspelet mellan jordens inre, jordskorpan, atmosfären, havet och klimatet.
– De två antennerna blir 12 meter i diameter och kommer att arbeta tillsammans i ett nätverk av liknande teleskop som nu byggs och planeras runt om i världen, säger Robert Cumming, astronom och informatör på Onsala rymdobservatorium. Genom att göra mätningar av galaxer miljardtals ljusår bort, kommer tvillingteleskopet och dess syskon runt om i världen att kunna bestämma sina lägen på jorden – och i rymden – med tio gånger bättre precision än vad som är möjligt idag.

Tekniken kallas för geodetisk långbasinterferometri (geodetic VLBI på engelska).

Studerar sjukdomsmönster och grundläggande biologiska processer
Chalmers får dessutom del av ett tredje anslag på 38,7 miljoner kronor tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Anslaget går till utrustning och drift av metabolitanalyser. Med hjälp av dessa analyser går det att få fram detaljerad information om alla små molekyler som är inblandade i cellens ämnesomsättning. På så sätt kan man upptäcka mönster som är unika för en specifik sjukdom, eller förstå grundläggande biologiska processer. Chalmers ska bidra till denna forskning genom professor Jens Nielsens avancerade modelleringsgrupp.

FÖR INFORMATION
Robert Cumming, Onsala rymdobservatorium, 031-772 55 00, 070-49 33 114, robert.cumming@chalmers.se
Gunnar Elgered, Institutionen för Rymd- och geovetenskap, 031-772 55 65, 031-772 16 10, gunnar.elgered@chalmers.se
Peter Modh, Nanotekniklaboratoriet ,  031-772 16 05, 076-101 05 44 peter.modh@chalmers.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Läs om årets totala utdelning från stiftelsen:
http://www.wallenberg.com/kaw/beviljade-anslag/aktuella-anslag.aspx

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera