Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2012

Innovation förenklar kirurgin

Med en ny medicinteknisk innovation kan operationen av tikar som ska kastreras bli enklare och snabbare. Odd Höglund vid SLU har i sitt doktorsarbete utvecklat och patenterat ett nytt så kallat buntband, ett självlåsande böjbart band för kirurgiskt bruk.

Han har också undersökt om täta mätningar av blodtryck och stresshormoner i blod och urin under operationen kan användas för att utvärdera olika operationstekniker.

I många länder utförs kirurgisk kastrering av tikar rutinmässigt. För att förhindra blödning under och efter en operation när äggstockarna tas bort, knyts en kirurgisk tråd runt vävnadens blodkärl, en ligatur. Men operationen gick snabbare och var enklare när man använde ett buntband, ett böjbart band i nylon med en låsmekanism i änden.

Dessa buntband kunde emellertid inte brytas ned i kroppen, vilket orsakade vävnadsreaktioner hos vissa hundar. De slöt heller inte alltid tätt kring kärlen. För att lösa dessa problem har veterinär Odd Höglund i sitt doktorsarbete vid SLU utnyttjat buntbandets princip, och tillverkat ett nytt band i ett resorberbart material som kroppens vävnader kan ta upp. Han har också förbättrat låsmekanismen så att bandet sluts fullständigt och håller tätt.

– Vi har utvecklat och tillverkat produkten i samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala, säger Odd Höglund. Den är tillverkat av formsprutad polydioxanon, ett välkänt resorberbart suturmaterial.
Det kirurgiska buntbandet provades sedan vid kastrering av tikar och nedbrytning av produkten följdes efter operationen. Vävnaden visade sig resorbera bandet efter ca ett halvår. Det nya kirurgiska buntbandet kunde således användas vid ligering av äggstockarna hos tik och det gav ett bra vävnadsgrepp. Materialet gav inte upphov till några komplikationer innan det resorberats.

– Svenskt patent är beviljat för produkten som givits namnet LigaTie®, berättar Odd Höglund. I enlighet med universitetets uppgift att kommersialisera forskningsresultat har gruppen samarbetat med Uppsala Innovation Centre, SLU Holding och Innovationsbron.

Odd Höglund har också i sin avhandling undersökt olika metoder för att utvärdera och jämföra nya kirurgiska tekniker. Blodtryck och puls samt blodplasmans koncentration av hormonet vasopressin steg snabbt, men i varierande grad vid olika ingrepp, och bedömdes vara lovande metoder för att mäta kirurgisk stress.

Tikar som kastrerades med titthålskirurgi och traditionell öppen kirurgi jämfördes. Resultaten tyder på att anledningen till att hundarna återhämtar sig snabbare efter titthålskirurgi är att ingreppet innebär minskad hantering av äggstockarna jämfört med traditionell öppen kirurgi, och sannolikt inte på att operationssåren är mindre. Fler försök behövs för att klart visa om den kirurgiska stressen blir mindre då det kirurgiska buntbandet används för att ”knyta” av vävnaden vid äggstockarna jämfört med då man använder traditionell tråd.

————————————————————–
Leg. veterinär Odd Höglund, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”A Resorbable Device for Ligation of Blood Vessels – Development, Assessment of Surgical Procedures and Clinical Evaluation”. Disputationen avser veterinärmedicine doktorsexamen.

– Tid: fredagen den 17 februari klockan 09.15
– Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, SLU
– Opponent: Professor Jolle Kirpensteijn, Utrecht University, The Netherlands

Mer information
Odd Höglund, odd.hoglund@slu.se, 018-67 13 28
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi och medicin – hund, katt och andra smådjur

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera