10 februari 2012

Forskningsmiljoner till stöddig elkabel

När Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu delar ut 80 miljoner kronor tillfaller 32 av dem två stycken KTH-forskare. Ulf Gedde – en av de två som får 16 miljoner kronor – ska använda pengarna till forska om en kabel som högst effektivt och miljövänligt klarar av att överföra el från solcellsparker i Sahara till Europa.

Ulf Gedde, professor i fiber- och polymerteknologi vid KTH, forskar på att ta fram en högspänd likströmskabel (HVDC-kabel) som tål högre spänning än dagens 320 kilovolt.

Mer specifikt handlar det om att ta fram en nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDC-kabel, för kravet på isoleringen ökar nämligen när electricitet ska färdas långa avstånd.

Kablar som klarar långa avstånd är i sin tur en vinst för miljön och energiförsörjningen, eftersom det då blir lättare att till vara på goda förnyelsebara energikällor, som solcellsparker i Sahara.

Med en sådan kabel som Ulf Gedde forskar om och som klarar att isolera 30 kilovolt/mm skulle man kunna överföra elektricitet från exempelvis solceller i Afrika till Island via det europeiska kraftnätet.
Ulf Gedde kommer att utveckla nanokompositer med molekyler och tillsätta ämnen som ökar materialets stabilitet och isolerförmåga.

KTF-forskare nummer två som också får 16 miljoner, även dessa pengar fördelade över 4 år, är Muhammet Toprak. Han är universitetslektor vid KTH och ska forska om skalbara nanomaterial för termoelektrisk generering (TEG). Rent konkret innebär det att Muhammet Topraks forskning bland annat fokuserar på nya metoder för att omvandla spillvärmen i stora värmeväxlare till elektricitet.

Forskningspengarna kommer från SSF-programmet Energirelaterade material och KTH är det enda universitet som beviljas två bidrag. Gemensamt för KTH-projekten som erhåller forksningspengar är att de uppfyller SSF:s krav på hög vetenskaplig kvalité och strategisk relevans. Strategisk relevans innebär att forskningen skall kunna nyttiggöras inom svenskbaserad industri ochs amhälle inom 5-15 år efter avslutat projekt.

För mer information, kontakta Ulf Gedde på 08 – 790 76 40 / gedde@polymer.kth.se eller Muhammet Toprak på 08 – 790 83 44 / toprak@kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera