Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2012

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå har beviljats 30 miljoner i EU-stöd från Östersjöprogrammet för projektet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes” som löper från årsskiftet fram till slutet av juni 2014.

Docent Gun Lidestav, SLU Umeå, är huvudkoordinator för Baltic Landscape-projektet:

– Vi har ett starkt konsortium och vi ser alla fram emot det spännande samarbete som vi har framför oss.

Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå har beviljats ca 30 miljoner kr i EU-stöd från Östersjöprogrammet för projektet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes” som löper från årsskiftet fram till slutet av juni 2014.

Den 7 februari är det start för projektet med ett kick-off möte under fyra dagar i Kristianstad. Där deltar representanter från sju länder samt för International Model Forest Network.

Skogsstyrelsen är mötesarrangör och en av de svenska partnerna i projektet med koordinatorsansvar för två delar. Tre områden/landskap i Sverige berörs av projektet: Vilhelmina, Bergslagen och Helge Å.  

– Jag är otroligt glad för att vi nu kommer igång. Vi har ett starkt konsortium och vi ser alla fram emot det spännande samarbete som vi har framför oss, säger Gun Lidestav, projektets huvudkoordinator.
– När anspråken och förväntningarna på varor och tjänster från skogen och landskapet ökar, finns en uppenbar risk för en icke hållbar utveckling av hur naturresurserna används. Därför behövs innovativa lösningar på hur anspråk och markanvändningskonflikter kan hanteras på landskapsnivå. Genom Baltic Landscape-projektet vill vi visa på goda konkreta exempel på hur det kan göras.  Samarbete med andra aktörer i Östersjöområdet är därför en del av arbetssättet. Men vi behöver också utveckla en djupare förståelse för befintliga förutsättningar och framtida utmaningar.

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla former för styrning och nyttjande av skogliga landskap med hänsyn till både lokala, nationella och globala intressen. Ett nätverk av Baltic Landscapes (med 10 områden) i Östersjöområdet kommer att byggas upp, baserat på nära partnerskap och aktiviteter som tacklar de utmaningar som en hållbar utveckling kräver.

För mer information:
Docent Gun Lidestav, gun.lidestav@slu.se, mobil 070- 264 21 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera