Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2012

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Bisamhällen angrips av varroakvalster som samtidigt överför olika virus som försvagar bina. Efter några år kan samhället helt duka under om ingen bekämpning, vanligtvis med kemiska acaricider, görs. Enligt ny forskning vid SLU ökar virusförekomsten efter en sådan kur tillfälligt, men den minskar vartefter som de överförande kvalstren dör.

Samhällen av honungsbin (Apis mellifera) angrips ofta av varroakvalster som också överför virussjukdomar till bina. Detta leder till att hela samhällen dör på två till tre års sikt om biodlaren inte bekämpar kvalstren, främst med acaricider.

– Men varroakvalstren dödar inte bisamhällena direkt, utan genom att de överför virus, bland annat deformed wing virus till bina, säger Barbara Locke vid institutionen för ekologi, SLU.

Barbara Locke och hennes kollegor vid SLU beskriver i en artikel i Applied and Environmental Microbiology att den kemiska bekämpningen mot kvalstren till en början förvärrar virusinfektionerna bland bina. Det kan bero på att det kemiska medel som används i kuporna, tau-fluvalinate, försvagar bina och/eller påverkar deras immunförsvar.

Så småningom minskar dock även virusinfektionen mer och mer, allt eftersom de virusöverförande kvalstren dör, men virusinfektionen minskar inte lika fort som kvalstren dör. Därför är det viktigt att bekämpa kvalstren tidigt på säsongen så att virusnivån inför invintringen är så låg som möjligt, och att bara bekämpa med tau-fluvalinate vid höga kvalsternivåer.

– Bekämpning med acaricider är fortfarande den mest effektiva metoden när man har stor kvalsterförekomst, men för att upprätthålla en låg infektionsgrad kan man använda alternativa, icke-kemiska metoder, säger Barbara Locke.

Mer information
Acaricide Treatment Affects Viral Dynamics in Varroa destructor- Infested Honey Bee Colonies via both Host Physiology and Mite Control, Journal of Applied and environmental microbiology, 78:227-235,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera