Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2012

Goda möjligheter att effektivisera vinodlingen i Republiken Makedonien

Familjejordbruk med vinodling i Republiken Makedonien kan förbättra lönsamheten rejält genom att lära av de mest framgångsrika företagarna. Det visar Gordana Manevska-Tasevska från SLU. I sitt doktorsarbete har hon jämfört effektiviteten på gårdsnivå i ett vindistrikt, och hon visar även hur politiska styrmedel kan förbättra ekonomin i denna näring.

I Republiken Makedonien* finns ett landsbygdsutvecklingsprogram som syftar till att förbättra effektiviteten i landets vinodling. För att få ett mått på hur väl programmet fungerar, och hur det eventuellt bör modifieras, har Gordana Manevska-Tasevska från SLU gjort en ekonomisk analys av effektiviteten på 300 familjejordbruk med kommersiell druvodling i distriktet Tikvesh.

Avhandlingen visar att lönsamheten i näringen kan förbättras betydligt, om de mest framgångsrika företagarna används som goda exempel. Utgifterna kan minskas med ca 30 procent om inköpta varor och tjänster används mer effektivt, och intäkterna kan ökas med omkring 50 procent om odlarna lyckas öka värdet på de producerade druvorna.

I jämförelse med en genomsnittsgård använde de mest lönsamma gårdarna mindre arealer med mindre andel konstbevattnad mark, mindre inhyrd arbetskraft och mindre och billigare insatsmedel. Samtidigt producerade de bättre druvkvaliteter och större skördar per hektar.
De odlarkategorier som utnyttjade teknik mest effektivt var bland annat yngre odlare, odlare inriktade på vinstmaximering, odlare som inte förväntade sig bättre tider för jordbruket och odlare med intresse för fortbildning.

I avhandlingen diskuterar Gordana Manevska-Tasevska hur hennes effektivitetsstudier kan användas för att förbättra det statliga landsbygdsutvecklingsprogrammet. Hon använder resultaten både för att undersöka hur väl olika politiska styrmedel fungerar i dagens program, och för att identifiera områden som bör prioriteras i framtiden. En av hennes slutsatser är att stöd till fortbildning i ämnen som t.ex. företagande och bokföring är ett exempel på sådant som bör prioriteras även i framtiden.

Avhandlingen har kommit till inom ett samarbete (UniCoop) mellan SLU:s institution för ekonomi och institutionen för ekonomi vid St Cyril and Methodius University i Republiken Makedonien.

* benämns även F.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
————————————————————————-
Gordana Manevska-Tasevska, institutionen för ekonomi, SLU, försvarar sin avhandling  Efficiency analysis of commercial grape producing family farms in the Republic of Macedonia. Influence of selected targets from the rural development programme.

Tid: Fredag den 20 januari 2012, kl 10.00
Plats: Loftets Hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr Matthew Gorton, Business School, Newcastle University, Storbritannien
Mer information (på engelska): Gordana Manevska-Tasevska, Gordana.Tasevska@slu.se 
Länk till avhandlingen (pdf):  
http://pub.epsilon.slu.se/8496/

Länk till UniCoop:
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekonomi/forskning/projekt/unicoop1/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera