19 december 2011

Kostnader för samråd nu mätbara

Rennäring och skogsbruk måste samsas om skogsmarken i norra Sverige, för renbete och för virkesproduktion.

De statligt inrättade samråden som ska lösa konflikterna om brukandet är förenade med en del kostnader för både rennäring och skogsbruk, men man har inte vetat hur stora.

I ett projekt vid SLU har forskarna delat upp kostnaderna under samråden i grupperna information, planering, genomförande av samråd samt utvärdering och konfliktlösning.

Tidsåtgången för de olika kostnadsslagen mättes i skogsbolagen och därmed kunde medelkostnaden beräknas till 19 191 kr för ett typiskt distrikt inom ett skogsbolag.

De årliga kostnaderna visade sig skilja sig åt mellan länen och den var lägre för samebyar med renbetesplan. Det senare berodde på att inför sådana samråd var skogsbolagen mer förberedda med detaljerade skogsbruksplaner och därmed kunde båda parter direkt diskutera detaljer, vilket minskade kostnaderna.

Kontakt:
Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 85 96
Arbetsrapport 376 & 377, Institutionen för skogsekonomi, SLU

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera