Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2011

Gnagare sprider sjukdomar i stallet

Smågnagare utgör en risk för att djur och människor ska smittas av sjukdomar. Ett historiskt exempel på detta är pestbacillen som under 1300-talet spreds av svartråtta och som dödade 25 miljoner människor i Europa.

För att ta reda på mer om vilka gnagare och smittämnen det rör sig om i dagens fjäderfä- och grisstallar har forskare vid SLU obducerat och analyserat 209 infångade gnagare. Husmus och brunråtta var de vanligaste, större skogsmus var mindre vanlig i de studerade stallen.

Man fann ett stort antal sjukdomsframkallande mikroorganismer, bland annat Brachyspira, Yersinia, Leptospira, Campylobacter, Giardia, Cryptosporidium, Lawsonia intracellularis och encephalomyocarditvirus. Samma typ av Brachyspira och Yersinia fanns hos gnagare och gris och smittar därför troligen mellan djurslagen.

Råttorna i ett av de studerade stallen var i huvudsak aktiva på kvällen och natten, även inne i boxar med grisar. Någon resistens mot råttgift kunde inte påvisas.

Kontakt:
claes.fellstrom@slu.se, 018-67 14 73
anette.backhans@slu.se, 018-67 29 12

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera