Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2011

Internationell studie om globala miljöproblem

Trots att klimatfrågan är ett av de största miljöhoten som människan stått inför verkar det omöjligt att hitta en politisk lösning. Men vi kan dra lärdomar av hur tidigare miljöproblem har åtgärdats. I en nyutkommen bok diskuterar Örebroprofessorn Rolf Lidskog och 21 andra miljöforskare från hela världen samspelet mellan vetenskap och politik i internationella förhandlingar om miljöfrågor.

Trots att klimatfrågan är ett av de största miljöhoten som människan stått inför verkar det omöjligt att hitta en politisk lösning. Men vi kan dra lärdomar av hur tidigare svårlösta miljöproblem har hanterats och åtgärdats. I en nyutkommen bok diskuterar Örebroprofessorn Rolf Lidskog och 21 andra miljöforskare från hela världen samspelet mellan vetenskap och politik i internationella förhandlingar om miljöfrågor.

– Vissa svårlösta miljöproblem har faktiskt visat sig möjliga att åtgärda. Luftföroreningar är ett exempel på ett gränsöverskridande miljöproblem där politik och vetenskap verkligen lyckades utveckla och genomföra åtgärder för att få ner utsläppen, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet, som tillsammans med kollegan Göran Sundqvist, professor vid Universitetet i Oslo, är redaktör för boken Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction, utgiven på MIT Press.

Bokens upprinnelse är en internationell konferens om vetenskapens roll i internationella miljöförhandlingar som de båda forskarna arrangerade för sex år sedan.

– Det var inte bara samhällsvetare som anmälde sig, utan även en rad naturvetenskapliga experter, förhandlare och politiker. Så eftersom intresset visade sig vara så stort, beslutade vi oss för att skriva en bok på samma tema.

Gick att lösa snabbt och effektivt
– Vi bjöd in några av de främsta forskarna i världen att författa olika kapitel, och vi fick ett väldigt positivt gensvar. Att MIT Press, som är ett av de mest ansedda förlagen på detta område, har publicerat boken, ser vi som ytterligare ett tecken på hur relevant den är.

En viktig utgångspunkt för boken är att man kan lära mycket från andra miljöproblem, och långväga luftföroreningar är ett positivt exempel som därför analyseras i detalj i boken. För fyrtio år sedan kom starka larmrapporter om försurade utsläpp som drabbade såväl sjöar som skogar i norra Europa. Samtidigt fanns det starka krafter på kontinenten, inte minst kolindustrin och länder som var beroende av denna industri, som förnekade att det var ett problem och var kritiska till internationella avtal.

– Men det vände väldigt snabbt. Internationella avtal skapades och allt högre krav ställdes på länder att minska sina utsläpp. Krav som länderna faktiskt har uppfyllt.

– Även om alla problemen med luftföroreningar inte är helt lösta, är det ändå ett faktum att vissa utsläpp har kunnat regleras snabbt och effektivt. Flera av forskarna i boken tar upp just detta och förklarar varför ett miljöproblem som till en början verkade så svårt att hantera ändå kunde regleras och åtgärdas.

Krävs engagerade medborgare
En annan fråga som diskuteras i boken är medborgarnas roll.

– Tidigare var det vanligt att naturvetenskapliga experter och politiker tillsammans utarbetade förslag på åtgärder som sedan genomfördes i samhället. Men i dag är det inte lika enkelt, eftersom det finns ett betydligt större behov av att göra medborgarna delaktiga.
Det kan handla om att medborgare måste skapa tryck på politiker och industri för att något ska hända, medan det i andra fall är viktigt att motivera medborgarna att arbeta för en hållbar utveckling.

– Ytterst sett handlar ju miljöfrågan, som andra politiska frågor, om vilket samhälle vi vill skapa. Ett alltmer globaliserat samhälle, komplicerad vetenskap och gränsöverskridande miljöproblem innebär att nya och omfattande krav ställs på politiken, och det krävs aktiva och engagerade medborgare för att samhället ska kunna hantera dagens miljöutmaningar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera