Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2011

Träd försvarar sig kemiskt mot granbarkborrens angrepp

Granar kan försvara sig på kemisk väg mot angrepp från den fruktade skadeinsekten granbarkborre, enligt forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), KTH och Skog og landskap, Norge.

I en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften PLoS ONE beskriver forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kungl tekniska högskolan (KTH) och Skog og landskap, Ås i Norge hur träd kan undgå att dödas av granbarkborrar genom att öka sin produktion av försvarssubstanser.

När granbarkborrar angriper ett träd gnager de gångar i den för träden livsviktiga innerbarken. Granbarkborrarna för dessutom med sig blånadssvampar som snabbt kan växa in i trädet och strypa vattentransporten, vilket leder till att trädet dör.
För att förhindra detta producerar granarna kemiska försvarssubstanser, bland annat terpener.
Terpener är kolväten som bland annat finns i trädens kåda. Nu påvisas för första gången att styrkan på terpenresponsen har stor påverkan på om ett träd kommer att dö eller inte om det angrips av granbarkborrar.

– Vi behöver kunskap om hur träd försvarar sig bl a för att kunna utveckla effektiva skogsskötselstrategier som minskar skadorna som orsakas av granbarkborrar, säger SLU-forskaren Niklas Björklund.
Läs artikeln här: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0026649

För mer information:
Niklas.Bjorklund@slu.se, tel 070-508 28 79
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera