Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2011

Utsläppssnåla grödor i sikte

Vilda släktingar till våra spannmålssorter har visat sig orsaka mycket mindre lustgasutsläpp än de sorter vi använder idag. Genom att ta in sådana växters egenskaper i förädlingen av jordbruks- och energigrödor skulle man kunna minska utsläppen av växthusgaser, menar profesor Sara Hallin vid SLU.

Jordbruket orsakar världen över stora utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan. För att bromsa klimatförändringarna måste utsläppen minskas, men samtidigt behöver mer livsmedel produceras till en ständigt växande befolkning.

Lustgas (N2O) och metan (CH4) både bildas och bryts ner av markens mikroorganismer, och samspelet mellan grödan och mikroorganismerna påverkar utsläppens omfattning mycket.

Ny forskning visar att växter har specifika egenskaper, som påverkar nettoemissionerna av både lustgas och metan. Det handlar om hur växterna påverkar de mikrobiella processer, som reglerar flödet av dessa växthusgaser från marken. Det handlar också om hur växt och mikroorganismer samspelar i dessa processer.

Forskare har redan dragit nytta av den nya kunskapen när man överförde ”utsläppssnåla” gener från den vilda vetesläktingen Leymus racemosus till odlat vete, Triticum aestivum L. ’Chinese Spring’. Råg och korn står på tur att utvecklas, och även grödor för en hållbar produktion av biobränslen.

Läs mer: “Towards food, feed and energy crops mitigating climate change“, Trends in Plant Science, 9/2011,  

Kontaktinformation
Läs mer
Artikeln “Towards food, feed and energy crops mitigating climate change“, Trends in Plant Science, 9/2011,
MECO

Kontakt
Professor Sara Hallin, 018-67 32 09

sara.hallin@slu.se

www.slu.se/hallin

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera