Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2011

Snabba hundnosar hittar angripna granar

Hundar som har fått lära sig känna igen doftsignaler från barkborreangripna granar kan snabbt spåra upp sådana sjuka träd i skogen. Skogsägaren vet då vilka träd som måste fällas och omedelbart forslas bort för att minska fortsatta angrepp av granbarkborren ("sök och plock"-metoden).

I en studie genomförd av SLU forskare har det visat sig att de två försökshundarna lätt kunde lära sig syntetiska barkborredofter och sedan känna igen dem i naturlig form.

I fältförsök kunde de hitta ett angripet träd på över 150 meters håll. De längsta avstånden uppmättes när det var fuktigt, över 65 procents relativ luftfuktighet. Vind och temperatur påverkade inte hundarnas sökarbete. Resultaten var heller inte beroende av i vilken fas granbarkborrarnas attack var i.

För att kunna öka effektiviteten av “sök och plock”-metoden för att få bort angripna träd från skogen behöver flera hundar med förare utbildas. Utbildningsmaterial om barkborrarnas biologi behöver tas fram och sökhundarna med förare behöver också kvalitetscertifieras. Södra Skogsägarnas Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har stått för en del av kostnaderna för studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera