Artikel från Svenska Akademien

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2011

Nobelpriset i litteratur 2011

Nobelpriset i litteratur år 2011 tilldelas den svenske poeten Tomas Tranströmer.

Svenska Akademien tilldelar Tomas Tranströmer Nobelpriset i litteratur år 2011
”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

Biobibliografi:

Tomas Tranströmer är född den 15 april 1931 i Stockholm. Han är son till folkskolläraren Helmy och redaktören Gösta Tranströmer. Efter studentexamen 1950 från Södra Latins gymnasium påbörjade han studier i litteraturhistoria med poetik, religionshistoria samt psykologi vid Stockholms högskola – ämnen som ingick i hans filosofie kandidatexamen 1956. Efter att han avslutat sina akademiska studier anställdes han som assistent vid psykometriska institutionen vid Stockholms högskola 1957. Året därpå ingick han äktenskap med Monica Bladh. Åren 1960-1966 var han verksam som psykolog vid ungdomsanstalten Roxtuna utanför Linköping. Han anställdes vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås 1980. Tranströmer drabbades 1990 av en stroke som till stor del berövade honom talförmågan.

Efter att ha publicerat dikter i olika tidskrifter gav Tranströmer 1954 ut samlingen 17 dikter – en av decenniets mest uppmärksammade debuter. Redan här märks det intresse för natur och musik som präglat en stor del av hans produktion. Med de följande diktsamlingarna Hemligheter på vägen (1958), Den halvfärdiga himlen (1962) och Klanger och spår (1966) befäste han hos kritiker och andra läsare sin position som en av de främsta lyrikerna i sin generation.

I sviten Östersjöar (1974) samlas fragment av en släkthistoria från Runmarö i Stockholms skärgård, där morfadern var lots, och där Tranströmer allt sedan barndomen tillbringat många somrar. Minnen från uppväxtens 1930- och 40-tal finns även i memoarboken Minnena ser mig (1993).

De flesta av Tranströmers diktsamlingar kännetecknas av sparsamhet, konkretion och pregnanta metaforer. Med de senaste samlingarna Sorgegondolen (1996) och Den stora gåtan (2004) har Tranströmer gått mot ett allt mindre format och en allt större grad av koncentration.

Redan på 1960-talet introducerades Tranströmer i USA av författaren Robert Bly. Allt sedan dess har intresset för hans poesi ökat internationellt, och han finns numera översatt till över sextio språk. Genom åren har Tranströmer även publicerat egna tolkningar av utländsk poesi. En samlingsvolym med hans översättningar gavs ut 1999 under titeln Tolkningar.

Läs mer på:
www.svenskaakademien.se
www.nobelprize.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera