Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2011

Biologiska fingeravtryck ger säkrare diagnoser av demens

Att kunna skilja mellan olika demensformer är avgörande för att sätta in rätt behandling. Forskare vid Sahlgrenska akademin har upptäckt att sjukdomarna lämnar olika ”fingeravtryck” i ryggvätskan, vilket öppnar för säkrare diagnoser.

De två vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Den senare orsakas av försämrad cirkulation i hjärnans små kärl, något man med hjälp av hjärnavbildning kan upptäcka som små infarkter eller utbredda förändringar på den vita hjärnsubstansen.

Problemet är att ”småkärlsdemensens” sjukdomsbild liknar den för Alzheimers sjukdom, vilket gör det praktiskt svårt att skilja de båda demenssjukdomarna åt.

Eftersom demenssjukdomarna behandlas olika är det viktigt att kunna ställa rätt diagnos. Forskaren Maria Bjerke vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar i sin avhandling att de olika demenssjukdomarna syns som biokemiska förändringar i ryggvätskan långt innan de kliniska symtomen framträder. Resultaten har betydelse för hur man diagnostiserar de vanligaste åldersrelaterade kognitiva sjukdomarna.

–Eftersom ryggvätskan står i direkt kontakt med hjärnan kan vi anta att dess molekylära sammansättning speglar hjärnans ämnesomsättning. Genom att undersöka de molekylära fingeravtrycken i ryggvätskan kan vi avgöra om det föreligger en sjukdomsprocess eller inte, säger Maria Bjerke.

–Att kartlägga biokemiska skillnader vid olika typer av demenssjukdom hjälper oss att förstå vad som orsakat sjukdomen, vilket i sin tur styr hur sjukdomen behandlas.

Möjligheten att särskilja patienter med mild kognitiv störning orsakad av småkärlssjukdom från patienter drabbade av Alzheimer behöver enligt Maria Bjerke uppmärksammas betydligt mer, inte minst för att kunna designa och genomföra fördjupade behandlingsstudier.

Avhandlingen Cerebrospinal fluid biomarkers for differentiating between Alzheimer’s disease and Vascular dementia försvarades vid en disputation 9 juni 2011.

Kontaktinformation
Kontakt:
Maria Bjerke, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0706 – 530 260
031 – 3432410
maria.bjerke@neuro.gu.se

Handledare: Ulf Andreasson, Sahlgrenska akademin; 031-343 2410; ulf.andreasson@neuro.gu.se

Fakta
Demens är inte en sjukdom, utan en diagnos för en rad symtom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Två sjukdomar ligger bakom cirka 90 procent av samtliga fall av demens: Alzheimers sjukdom (som står för 60-70 procent) och vaskulär demens (20-30 procent). Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre och ungefär var femte person över 80 år är drabbad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera