Tema

Utsläppssnåla spannmålssorter i sikte

Vilda släktingar till våra spannmålssorter har visat sig orsaka mycket mindre lustgasutsläpp än de sorter vi använder idag. Genom att snegla på sådana växters egenskaper och ta in dem i förädlingen av jordbruks- och energigrödor skulle man kunna minska utsläppen av växthusgaser, tror professor Sara Hallin vid SLU.

Jordbruket orsakar världen över stora utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan. För att bromsa klimatförändringarna måste utsläppen minskas, men samtidigt behöver mer livsmedel produceras till en ständigt växande befolkning.

– I framtiden kan vi kanske ta fram nya grödor som kan minska utsläppen av växthusgaserna från jordbruket, menar professor Sara Hallin från SLU.

Lustgas (N2O) och metan (CH4) både bildas och återbildas av markens mikroorganismer, och samspelet mellan grödan och mikroberna påverkar utsläppens omfattning mycket.
Sara Hallin har skrivit en artikel i Trends in Plant Science tillsammans med Laurent Philippot, från INRA i Frankrike. Där beskriver de hur metan- och lustgaskretsloppen i marken runt en planta fungerar och hur mikroorganismerna agerar i rotzonen.

Ny forskning visar att växter har specifika egenskaper, som påverkar nettoemissionerna av både lustgas och metan. Det handlar om hur växterna påverkar de mikrobiella processer, som reglerar flödet av dessa växthusgaser från marken. Det handlar också om hur växt och mikroorganismer samspelar i dessa processer.

Man har redan dragit nytta av den nya kunskapen när man överförde ”utsläppssnåla” gener från den vilda vetesläktingen Leymus racemosus till odlat vete, Triticum aestivum L. ’Chinese Spring’. Råg och korn står på tur.

– Det är ett spännande forskningsområde, som banar väg för möjligheten att dämpa utsläppen av växthusgaser från jordbruket, säger Sara Hallin. Nu har vi verktyg för att kunna utveckla grödor för en hållbar produktion av livsmedel och biobränslen. 
 

Professor Sara Hallin
018-67 32 09
sara.hallin@slu.se

Länk till artikeln:
Towards food, feed and energy crops mitigating climate change

Utsläppssnåla spannmålssorter i sikte

 lästid ~ 1 min