Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2011

Den intelligenta rondellen

En cirkulationsplats som själv kan analysera trafiken och ta beslut om att stödja trafikanterna, har installerats vid Luleå tekniska universitet av Institutionen för system- och rymdteknik.

Den är unik i världen och finns vid infarten till Luleå tekniska universitet. Det handlar om en cirkulationsplats som själv analyserar trafiken och tar egna beslut om att stödja trafikanterna. Så fort du närmar dig med bilen blir rondellen aktiv – och lyser upp om det är mörkt.

När du kör in i cirkulationsplatsen vid Luleå tekniska universitet på kvällen kommer du att märka hur den mörka rondellen plötsligt lyser upp, flera ljuspunkter löper runt, runt i rondellen. På infarterna till cirkulationsplatsen och i själva rondellen finns omkring 50 fastlimmade trådlösa sensornoder, som drivs av solceller. Du befinner dig mitt inne i en unik och ny testplattform.

– Cirkulationsplatsen med det speciella systemet av sensorer som vi har byggt upp är den i första i sitt slag, sägerWolfgang Birk, forskare vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Det som ska testas i cirkulationsplatsen är hur distribuerade och samverkande system av trådlösa sensorer klarar av att skapa intelligenta funktioner genom att kommunicera med varandra. I cirkulationsplatsen vid LTU ska de analysera fordonen som kör in.  När en personbil passerar  en sensornod vid någon av infarterna kommunicerar noden detta till en basstation vid vägkanten. Den i sin tur når alla fristående noder i cirkulationsplatsen som börjar agera självständigt, men koordinerat, och lyser efter ett förbestämd mönster.

Information om det som sker i cirkulationsplatsen samlas i en databas för att stödja forskning kring tillförlitlig kommunikation, strömsnål elektronik och om hur system med sensornoder som samverkar skapar funktionalitet. Tanken är att öppna testplattformen i cirkulationsplatsten för bilindustrin och Trafikverket :

– Trafikverket kan till exempel studera hur belysningen och löpljuset i rondellen påverkar trafikrytmen och trafikanterna. Om ljuset i rondellen går långsammare, kör vi lugnare då? Det är en av många frågor som forskare hoppas att få svar på, sägerArne Gylling, projektledare vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Testplattformen i cirkulationsplatsen är ett samarbete mellan Eistec, Geveko ITS A/S, LTU och Trafikverket. Den är en av tre provplatser för intelligenta trafiksystem som ingår i nybildade ITS/Bothnia vid LTU.
Se video om den intelligenta rondellen.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera