Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2011

Minskat butikssvinn bra för miljön

Definitionen på matsvinn är livsmedel som hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Matsvinnet kan årligen uppgå till mellan 2 och 4 procent av en livsmedelsbutiks ekonomiska omsättning.

Men en kombination av åtgärder kan minska förlusterna, öka lönsamheten för den enskilda butiken och ge betydande positiva miljöeffekter. En rapport från SLU visar på möjligheter att minska matsvinnet väsentligt.

Att hålla extra bra ordning på beställningar i lager och i butik samt registrera svinnet och sätta mål för hur stort det får vara är några viktiga åtgärder. Vidare är grönsakskylar med dörrar effektiva.

Att putsa och skära bort dåliga bitar från frukter och grönsaker med skavanker, och sälja de delar som har fullgod kvalitet i ny förpackning, gör också att butiken behöver kasta mindre mängder.

Butiker som lagar mat av varor som närmar sig bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag minskar matsvinnet rejält.

Man kan också höja kunskapsnivån hos konsumenten om produkters bäst-före-datum och om hur man hemma kan påverka hur länge olika varor håller fullgod kvalitet. Att se över förpackningar och mängdrabatter är också en väg till mindre svinn.

För att underlätta för butiker att ge bort mat, som riskerar att bli svinn, till välgörenhet behövs en tydlig guide om hur butiken och den mottagande organisationen kan gå tillväga.

Svinnet i livsmedelskedjan varierar för olika produkter men uppskattningsvis försvinner mellan 10 och 50 procent på vägen till konsumtion. I Sverige uppskattas matavfallet i butiks- och grossistled uppgå till 110 000 ton årligen. Att minska svinnet skulle ha betydande miljöeffekter genom att mindre resurser för samma mängd konsumerad mat behöver tas i anspråk.

Kontaktinformation
Läs mer
Från förlust till vinst – så här minskar vi matsvinnet i butik (pdf), http://pub.epsilon.slu.se/8218/1/lagerberg_fogelberg_c_110704.pdf

Kontakt
charlotte.lagerberg@slu.se, 018-67 16 48

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera