6 september 2011

Älgjakten värderas fortfarande högt

Antalet älgar i skogarna har minskat under de senaste decennierna. Även det årliga antalet fällda älgar har minskat, från 130 000 år 1986/87 till 91 000 år 2005/06. Trots det har jaktvärdet ökat, enligt forskning vid SLU.

Den genomsnittliga älgjägaren värderade under jaktåret 1986/87 sin jakt till 5 800 kronor och under 2005/06 till 7 000 kronor. Båda beloppen anges i 2006 års penningvärde och innefattar såväl kött- som rekreationsvärde.

Antalet älgjägare har under denna period ökat något, liksom den tid som älgjägarna ägnar sig åt sin jakt. Jaktåret 2005/06 bidrog antalet jaktdagar mer till jaktvärdet än vad det gjorde 1986/87.

För 2005/06 års genomsnittliga älgjägare var jaktvärdet relativt oberoende av åldern på en älg som han/hon själv fällde, medan genomsnittsjägaren 1986/87 fäste betydligt större vikt vid att fälla en vuxen älg. Älgjägarnas värderingar ändrades på så sätt till att ligga mer i linje med den princip i älgförvaltningen som säger att en betydande andel av de fällda älgarna bör vara kalvar.

Älgens jaktvärde är alltså beroende av många faktorer, och när dessa förändras kan det få stor betydelse. Detta manar till försiktighet med äldre forskningsresultat, när till exempel nya riktlinjer för älgförvaltningen ska dras upp.

Kontaktinformation
Läs mer
Moose hunting values in Sweden now and two decades ago: The Swedish hunters revisited. Environmental and Resource Economics. Boman M, Mattsson L, Ericsson G & Kriström B (2011). http://www.springerlink.com/content/562r81t81m630226/

Kontakt
mattias.boman@slu.se, 040-41 51 29;

leif.mattsson@slu.se, 040-41 51 95;

goran.ericsson@slu.se, 090-786 85 08;

bengt.kristrom@slu.se, 090-786 52 19

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera