15 augusti 2011

Mystiska jordsvampar identifierade

Forskare vid SLU Uppsala har odlat och klassificerat en svamp som tidigare endast varit känd genom DNA-sekvenser. Svamparna, som under miljontals år levt dolda i marken, representerar en för forskningen ny klass av svampar, Archaeorhizomycetes. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science den 12 augusti.

Svamphyfer och ansvällningar (klamydosporer). Svampen har fixerats och sedan avbildats med hjälp av svepelektronmikroskop. Foto: Anna Rosling och Karelyn Cruz Martinez, SLU
Forskare vid SLU Uppsala har odlat och klassificerat en svamp som tidigare endast varit känd genom DNA-sekvenser. Svamparna, som under miljontals år levt dolda i marken, representerar en för forskningen ny klass av svampar, Archaeorhizomycetes. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science den 12 augusti.

De nu klassificerade svamparna är betydligt vanligare i marken än vad man tidigare trott, och förekommer troligen över hela jordklotet, menar forskarna. De har kunnat identifiera DNA från ett hundratal olika arter av Archaeorhizomycetes. Bakom resultaten står över 50 studier från olika ekosystem som tallskogar i Sverige, gräsmarker i Kalifornien till tropisk regnskog i Costa Rica och Australien.

– Jag skulle tro att det är svårt att hitta ett jordprov där de här svamparna inte lever, säger forskarassistent Anna Rosling som lett arbetet vid SLU, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Eftersom de är så vanliga i marken antar vi att de har en viktig roll i markens ekosystem och nu när vi har en odling kan vi äntligen utforska vad de gör.

– Det är inte helt tydligt vilken roll de har men våra resultat kommer att bli mycket viktiga för hur vi studerar svampars roll i ekosystemet och för förståelsen av svampars evolution.

För snart tolv år sedan tog Anna Rosling och hennes kollegor prover av barrträdsrötter i Nyänget utanför Umeå. De odlade svampar från dessa rötter men det tog lång tid innan de insåg att den långsamt växande, beigea odlingen var en helt unik art, den första kända kulturen av en mystisk typ av nya jordsvampar.

Den nu klassificerade arten har namngivits av SLU-forskarna: Archaeorhizomyces finlayi. ”Efternamnet” kommer från kollegan vid institutionen, professor Roger Finlay.

– Vi ville uppmärksamma hans många bidrag till den vetenskapliga förståelsen av markens ekosystem, säger Anna Rosling.

Från SLU-institutionen har även forskarassistent Audrius Menkis, forskare Björn D. Lindahl, forskningsingenjör Katarina Ihrmark och tidigare postdoktor Karelyn Cruz-Martinez deltagit i arbetet med svampstudierna. Samarbetspartner har varit forskare vid University of Michigan i USA, liksom Imperial College i London, England samt University of Aberdeen i Skottland.
Fotnot: Archaeorhizomyces betyder ”uråldrig rotsvamp”. Hyferna (= svampen) är mellan 1 och 1.5 µm (1000-dels mm) i diameter. Vanlig storlek är 3-5 µm och upp till 10-15 µm förekommer. Intressant för den här svampen är också att den lever som ett mycel (trådar) i motsats till sina närmaste släktingar, jästsvamparna.

Kontakt:
Forskarassistent Anna Rosling, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala (är tillfälligt i USA), tel. 001 812 361 8003. Mejladress: Anna.Rosling@slu.se
Forskare Björn Lindahl, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala, tel. 018 – 67 27 25. Mejladress: Bjorn.Lindahl@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera