Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 augusti 2011

Färre lingon i Norrland

För tredje året i rad ser det ut att bli ont om lingon i Norrland. SLU:s prognos för Svealand och Götaland visar däremot på mer normala mängder.

Göran Kempe, SLU Umeå, har bearbetat och sammanställt de data från Riksskogstaxeringens landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgångarna:

– Årets lingonprognos för Norrland pekar på en relativt sett svag tillgång, bara drygt 40 procent av medelvärdet för perioden 2003 – 2010. Det är bara under förra året, 2010, som tillgången på lingon varit lika dålig. Längre söderut i landet ser det lite bättre ut. I Svealand och Götaland pekar prognosen på 92 respektive 76 procent av medelvärdet.

– Vi ska dock komma ihåg att bärtätheten generellt sett är mycket större i Norrlands och Svealands lingonskogar än i Götalands. Även om tillgången i år är under hälften av det normala i Norrland, så finns det mer än dubbelt så många lingon där per kvadratmeter än i Götaland (6,0 respektive 2,4). Det bör också nämnas att årets tredubbling av stickprovet, som omnämndes i blåbärsprognosen tidigare i sommar, även har en positiv påverkan på säkerheten i lingonprognosen.

Ola Langvall, vid Asa försökspark, ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s skogliga försöksparker:

– Lingonen börjar nu mogna så smått i de södra landsdelarna. Men än är det inte riktigt dags att ge sig ut och plocka skogens röda guld.

SLU:s prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på ett mycket svagt år i Norrland och Götaland, men hygglig tillgång på blåbär i Svealand.

– Med mer tillgänglig information kan vi konstatera att prognosen verkar stämma mycket bra för Norrland och Svealand. Nya beräkningar med information från fler provytor ger här i stort sett samma resultat som prognosen. Det tycks dock som om det blev mer blåbär i Götaland än vad prognosen visade, säger Göran Kempe.

Enligt Ola Langvall har dock tillgången i år varierat mer än normalt:

– Förmodligen beror det på att det tidigare i sommar har varit mer lokalt betingade väderförhållanden, som styrt vad som hände med blommor och kart.

Lokalt förekommande frostnätter har rapporterats över hela landet, vilket kan ha tagit död på blommorna på många håll. Blåbärskarten har också lidit av torkan, som har varit särskilt allvarlig utmed hela Svealands- och Norrlandskusten och i vissa avsnitt även en bra bit inåt landet. Torkan gör att en del kart torkar bort, men framför allt att bären inte sväller till normal storlek och det blir därmed jobbigare att få ihop samma mängd bär som vid mer normala förhållanden.

– Ett tecken på detta är att vi i år har sett att man behöver plocka ungefär dubbelt så många bär för att få ihop ett kilo om man plockar blåbär i Uppsalatrakten, jämfört med om man är i Moratrakten, säger Ola Langvall.

Mer information
Försöksledare Göran Kempe, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
tel 090-786 82 98, Goran.Kempe@slu.se
Föreståndare Ola Langvall, enheten för skoglig fältforskning, SLU
tel 0472-26 31 80, 070-600 52 26, Ola.Langvall@slu.se 

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera