Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2011

Parasittolerant koras funnen i Etiopien

I stora delar av Afrika är parasitsjukdomen trypanosomosis, som sprids av tse-tseflugan, ett ständigt hot mot boskapsskötseln. Jennie Stein från SLU har jämfört fyra etiopiska koraser och fann stora skillnader i motståndskraft mot parasitangrepp. Bäst var rasen Sheko, som fungerar tillfredsställande även i områden med högt infektionstryck.

Trypanosomosis är den allvarligaste djursjukdomen i Afrika söder om Sahara. Sjukdomen orsakas av en parasit som sprids av tse-tseflugan, och kan även drabba människor i form av sömnsjuka. Runt 60 miljoner nötkreatur lever i områden med ständig risk att infekteras av parasiten och ca 3 miljoner nötkreatur dör årligen av sjukdomen. Infekterade djur drabbas ofta av blodbrist, viktnedgång, missfall och minskad produktion. Trypanosomosis gör det svårt, och ibland helt omöjligt, att hålla produktiva och friska djur i angripna områden.

Vissa raser kan hantera och kontrollera parasiten och dess effekter bättre än andra. Dessa raser kallas trypanotoleranta och de kan överleva, producera mjölk och reproducera sig även i områden med hög risk för infektion. I Etiopien finns det raser som hålls i utsatta områden och de kan därmed tänkas vara toleranta. Jennie Stein har i sitt doktorsarbete jämfört fyra etiopiska nötkreatursraser (Abigar, Gurage, Horro och Sheko) med avseende på olika egenskaper som rör trypanotolerans, både i rasernas hemområden och på en fältstation där de hölls i samma miljö.
Sheko hade lägst antal infektioner och behövde även minst antal medicinska behandlingar.

Rasen hade också bra reproduktion, mjölkavkastning och överlevnad. Gurage var överlag sämst både gällande avkastning och reproduktion, och de var också oftare infekterade och behövde fler behandlingar än de andra raserna. Abigar uppvisade bra reproduktion i sin hemmamiljö, men på fältstationen hade de sämst reproduktion. Tillsammans med Gurage hade Abigar sämst överlevnad och flest infektioner. Horro hade relativt många infektioner och behövde ofta behandlas, men hade trots detta bra reproduktion, avkastning och överlevnad.

Rasen Sheko utmärker sig som den mest trypanotoleranta rasen eftersom djuren sällan blir infekterade och har bra produktion, mjölkavkastning och överlevnad även i områden med högt infektionstryck. Ett mer utbrett och effektivt användande av rasen skulle kunna förbättra djurhälsan i drabbade områden, vilket i sin tur skulle leda till bättre välfärd för människorna i dessa områden.

En längre svensk sammanfattning finns på s. 51-54 i avhandlingen (se länk nedan).
———————————————————————-
Jennie Stein, institutionen för husdjursgenetik, SLU, försvarade sin avhandling Tryptanotolerance and phenotypic characteristics of four Ethiopian cattle breeds den 9 juni 2011. Opponent var Professor Johann Sölkner, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike

Mer information: Jennie Stein, 018-67 22 39, 070-405 25 05, Jennie.Stein@slu.se   

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera