Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2011

Sällsynt mossa hotas om ask försvinner

Små, skyddade fragment av naturskog, som återstår efter skogsavverkningar, riskerar att inte kunna räcka till för vissa rödlistade arter. Det visar en ny gemensam studie av tre institutioner vid SLU, och som publicerats i den välrenommerade tidskriften Journal of Applied Ecology (vol. 48 nr 3).

Aspfjädermossan är rödlistad. Den lever ofta på askträd. Foto: Tord Snäll, SLU.

Små, skyddade fragment av naturskog, som återstår efter skogsavverkningar, riskerar att inte kunna räcka till för vissa rödlistade arter. Det visar en ny gemensam studie av tre institutioner vid SLU, och som publicerats i den välrenommerade tidskriften Journal of Applied Ecology (vol. 48 nr 3).

Forskarna förutspår att en stor andel av värdträden för rödlistade arter riskerar att blåsa omkull under en 30-årsperiod efter avverkning av angränsande skog . Det kommer att leda till att bland annat den rödlistade arten aspfjädermossa, som huvudsakligen lever på askträd, minskar än mer i vår natur.

Asken, som är det viktigaste värdträdet för denna mossa, är i sin tur rödlistad till följd av den omfattande spridningen av askskottsjukan. Det är en svampsjukdom som just nu orsakar askdöd i större delen av Europa.

Forskarna vid SLU beräknar att den sammanlagda effekten av modernt skogsbruk med kalhyggen och framförallt små avsatta bestånd för hotade arter, nyckelbiotoper, och spridningen av askskottsjukan leder till ytterligare en minskning av aspfjädermossa.
I den nu publicerade studien redovisar SLU-forskarna också aktuella data på askskottsjukans framfart i det svenska skogslandskapet. Studien är ett samarbete mellan de tre institutionerna för ekologi, skoglig mykologi och patologi samt skoglig resurshushållning. De två förstnämnda finns vid SLU Uppsala och den sistnämnda vid SLU Umeå.

De forskare som lett arbetet med studien är docent Tord Snäll, doktor Jean-Michel Roberge, Stina B.K. Bengtsson och Sören Wulff.

Fotnot: Aspfjädermossa är en så kallad epifyt, som lever på en värdväxt. Epifyter (av grekiska epi, ‘på’, och phyton, ‘växt’) är växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem. (Källa: Wikipedia)

Kontaktuppgifter:
Jean-Michel Roberge, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå
Jean-Michel.Roberge@slu.se
tel. 090-786 83 59
Tord Snäll, institutionen för ekologi, SLU Uppsala
Tord.Snall@slu.se
tel. 018-67 26 12 

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera