Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2011

Smittfri persilja med rent bevattningsvatten

Råa grönsaker från svenska odlingar har någon gång under senare år varit bärare av den aggressiva tarmbakterien EHEC*. Om grönsaksodlingar bevattnas med ytvatten, som råkar vara förorenat med EHEC, försvinner inte smittan så snabbt, enligt en studie som gjorts vid SLU i Alnarp.

I hela tre dygn efter att persiljaodlingar hade bevattnats med vatten som innehöll en harmlös form av Escherischia coli kvarstod smittan. Med höga doser av bakterier i bevattningsvattnet fanns det fortfarande efter 72 timmar kvar höga halter på plantorna. Inte ens med den lägsta dosen av bakterier (100 kolonier E. coli O157:H7 per ml) hade smittan försvunnit helt.

Odlaren bör alltså definitivt inte underskrida säkerhetsgränsen på tre dygn mellan bevattning med ytvatten och skörd av frilandsodling av persilja.

Studien pekar också på vikten av att ha hög hygienisk kvalitet i bevattningsvattnet till frilandsgrönsaker. Kommunalt vatten, grundvatten och regnvatten som har samlats in på ett säkert sätt är oftast av bra kvalitet, medan ytvatten från dammar, bäckar och sjöar lättare kan förorenas av smittämnen.

* EHEC är en aggressiv form av tarmbakterien Escherischia coli. Enterohemorragisk E. coli-infektion kan ge blodiga diarréer.

Läs mer EHEC:s öde på frilandsodlade grönsaker: http://pub-epsilon.slu.se:8080/2464/01/alsanius_e_al_101020.pdf  

Text:  Nora Adelsköld
Kontakt: Beatrix.Alsanius@slu.se, 040-41 53 36, 076-768 04 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera