Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2011

Fler borrar skadar nordliga granar

De omfattande skadorna på granskog i norra Sverige under de senaste åren har orsakats av fler arter än granbarkborren (Ips typographus).

I en SLU-studie, som gjordes under vårvintern 2011 i Västernorrlands och Jämtlands granskogar, hittades flera andra barkborrearter, speciellt den dubbelögade bastborren (Polygraphus poligraphus). Mer utbredda skador av dubbelögad bastborre anses uppkomma när träden är stressade, t.ex. av varma och torra somrar.

Granbarkborren förökade sig dåligt i fjol, och bara en tiondel av dem övervintrade under barken på de dödade granarna. Resten övervintrade i marken. Att avverka dödade träd under vintern är alltså ingen effektiv bekämpningsmetod. Huvuddelen av granbarkborrens naturliga fiender stannar dessutom kvar och övervintrar under barken. Om träden avverkas riskerar man därför att fienderna, och inte skadegörarna, försvinner ut ur skogen.

Kontaktinformation
Martin.Schroeder@slu.se, 018-67 23 32,
Inte bara granbarkborrar i norra Sverige, http://www.slu.se/dubbelogad-bastborre

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera