Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2011

Bra byggnader för lammproduktion

Svenskarna äter alltmer får- och lammkött, och därmed stiger intresset för att öka lammköttsproduktionen i landet. Men hur ska produktionsbyggnaderna vara utformade för att får och skötare ska må bra?

En forskargrupp från SLU i Alnarp och Umeå har sammanställt litteratur på området, besökt 16 fårbesättningar i Sverige och även tittat på gårdar i Danmark, Norge, Finland och USA.

Det är slakttidpunkten som avgör benämningen på produktionsformen: vår-, höst- eller vinterlamm. Minst byggnadsbehov har höstlammsproducenterna, eftersom lammen då går ute och betar under sommaren och hösten fram tills de ska slaktas.

Vårlamm kräver större byggnader, större arbetsinsats samt mer foder och strömedel, eftersom lammen föds upp inomhus.

Vid egen produktion av vinterlamm behövs det plats i byggnaden för både tackorna och lammen efter betesperioden.

Enkla, oisolerade byggnader är vanligast, eftersom de ekonomiska marginalerna i produktionen inte är stora. Forskarna tar i sin rapport upp byggnadernas utformning och funktion, t.ex. mekaniserad utfodring, frostfritt vatten, en lammkammare dit bara lammen har tillträde, djupströbäddar, permanenta drivningsgångar, uppvärmda utrymmen för sjuka djur eller flasklamm, ventilation och hårdgjorda uteytor.

Kontaktinformation
knut-hakan.jeppsson@slu.se, 040-41 54 84, gun.bernes@slu.se, 090-786 87 44, Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion, http://pub.epsilon.slu.se/5885/1/meiner_et_al_110323.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera