Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2011

Global livsmedelsförsörjning – utmaningar för Sverige

Pressinbjudan till seminarium vid SLU i Uppsala torsdag 17 mars kl 13 – 15.Biståndsminister Gunilla Carlsson från Utrikesdepartementet är huvudtalare vid seminariet. Medverkar gör även statssekreterare Magnus Kindbom från Landsbygdsdepartementet, SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse, och dr Rufaro Madakadze från AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa).

Moderator för seminariet är ambassadör Lennart Båge som tidigare var chef för FN-organet IFAD (International Fund for Agricultural Development).

En miljard människor i världen svälter eller är undernärda. De flesta av dessa bor på landsbygden och är beroende av lantbruk för sin försörjning.
Livsmedelspriserna på världsmarknaden har återigen stigit till rekordnivåer, vilket drabbar världens fattiga värst. I allt fler länder utlöser detta protester – som senast i Nordafrika.

Den globala livsmedelsförsörjningen är alltså en av vår tids största frågor och förutspås bli än mer viktig under de närmaste decennierna med en ökande befolkning i en värld präglad av tilltagande osäkerhet när det gäller jordens framtida klimat.

Långsiktigt krävs mer kunskap för att kunna hantera denna situation. Som ett led i Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) har regeringen nyligen avsatt medel till AGRA och SLU för att stärka kunskapsuppbyggnaden för en ökad produktivitet och hållbarhet inom jordbrukssektorn framförallt i Afrika.

Under seminariet vid SLU kommer dessa utmaningar och Sveriges roll i den globala fattigdomsbekämpningen att diskuteras.

Media hälsas mycket välkomna till detta seminarium som huvudsakligen kommer att hållas på svenska.

Seminariet hålls kl 13.00-15.00 i lokal Loftet, Duhrevägen 8, Campus Ultuna vid SLU i Uppsala.

Mingellunch serveras på Loftet kl 12.00-13.00 (den som önskar lunch ska föranmäla senast 14 mars till lillemor.karlsson@slu.se)

För att tydliggöra SLU:s roll inom PGU inrättar SLU programmet Agricultural Sciences for Global Development som ska samordna universitetets forsknings- och utbildningsaktiviteter för global utveckling. Interimistisk föreståndare är professor Arvid Uggla vid SLU.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
För mer information om seminariet kontakta:
Carin Wrange, pressansvarig vid SLU, 070-247 84 22, carin.wrange@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera