Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2011

Ryggont hos såväl herre som hund

Såväl människor som hundar kan få problem med ryggen. När det gäller diskbråck så ger det likartade symtom och kan behandlas med samma metoder oavsett om patienten är tvåbent eller fyrbent. Det visar en ny avhandling vid SLU.

Såväl människor som hundar kan få problem med ryggen. När det gäller diskbråck så ger det likartade symtom och kan behandlas med samma metoder oavsett om patienten är tvåbent eller fyrbent. Det visar en ny avhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

– Jag har sett många likheter mellan hund och människa när det gäller förslitningen av diskerna, säger veterinär Niklas Bergknut som gjort doktorsavhandlingen.

Bland alla svenska hundar är det cirka 3,5 procent som har någon form av ryggproblem.  Hanhundar drabbas 1,5 gånger oftare än tikar.

Kortbenta hundar har oftare problem med ryggsjukdomar, och tax är den hundras som drabbas värst. 20 procent av taxarna får diskbråck. Men även större, hårt arbetande hundar, som polishundar och andra tjänstehundar, får ofta problem med sina ryggar.

Just det faktum att ryggproblem är så pass vanligt hos hundar har Niklas Bergknut dragit nytta av i sin forskning. Forskningsrönen har en tydlig komparativ betydelse och kan ge stora synergieffekter för såväl veterinär- som humanmedicinen.

– Studier av hundars ryggar ger ökad kunskap om människors ryggproblem eftersom sjukdomsprocessen är väldigt likartad, säger han.

Tidig diagnos viktig
Hos människor kan degeneration av diskerna i ryggen diagnosticeras i ett tidigt skede med hjälp av magnetkameraundersökning. En tidig diagnos kan via sådan undersökning ställas även på hundar av de raser som bedöms vara i riskzonen för diskbråck. Dessa hundar kan i framtiden förhoppningsvis behandlas preventivt mot sjukdomen.

Niklas Bergknut har i sin forskning testat en ny behandlingsmetod för både människor och hundar med ryggproblem. En diskprotes, tillverkad av en hydrogel, har utvecklats och testats i ryggrader från avlidna hundar. Protesen visade sig återställa normalt anatomiskt avstånd mellan ryggkotorna samt ett normalt rörelsemönster av ryggraden.

I sina studier har Niklas Bergknut inte använt sig av försöksdjur. Det har varit möjligt genom att studera ryggarna från avlidna hundar samt material samlat från patienthundar.
Återskapa normal rörelse

– En framtida vision är att kunna utföra operationer som återskapar ett normalt och bestående rörelsemönster hos hunden. I dag gör man bland annat steloperationer av diskarna, samt borrar bort benmassa över ryggmärgen, för att ge den plats. Tyvärr får vissa hundar så småningom tillbaka sina ryggproblem varför bättre behandlingsmetoder eftersträvas.
I sina studier har Niklas Bergknut samarbetat med och handletts av forskare i såväl Sverige som i Holland. Hans avhandling kommer dessutom att försvaras vid två tillfällen och vid två universitet, SLU i Sverige och vid Veterinärhögskolan i Utrecht.

Niklas Bergknut, institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU, försvarar sin avhandling inom veterinärmedicin Intervertebral Disc Degeneration in Dogs  fredagen den 21 januari 2011.
För mer information: Niklas Bergknut  +31 611533 899  niklas.bergknut@slu.se
 
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera