21 december 2010

Smittfritt toa-avfall med urea

Den växtnäring som finns i toalettavfall skulle göra stor nytta som gödselmedel världen över. Men för att inte skapa spridningsvägar för infektionssjukdomar via livsmedel måste toalettavfallet göras säkert, hygieniseras, innan det används som gödselmedel.

Annika Nordin vid SLU har visat hur man kan tillsätta gödselmedlet urea till fekalier för att snabba på hygieniseringsprocessen. När fekalier behandlas med urea bildas det ammoniak, och pH ökar. Denna metod skulle kunna betyda mycket för hygienen i tättbefolkade, fattiga områden.

Fekalier kan innehålla mycket höga koncentrationer av sjukdomsalstrande mikroorganismer. Men genom ureatillsats kan man förkorta behandlingstiden avsevärt jämfört med de 1–2 år, som föreslås av WHO för lagring av fekalier. Urea är världens vanligaste kvävegödselmedel, och denna användning kan ses som att urean utnyttjas två gånger, först för hygienisering och sedan för gödsling.

Urin är självhygieniserande genom sin naturligt höga ammoniakhalt i kombination med ett högt pH-värde.

Kontaktinformation
Annika Nordin, Annika.Nordin@slu.se, 018-67 18 31, 070-955 09 41
Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002361/
http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2010/10/hygieniskt-toa-avfall-forbattrar-varldshalsan/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera