Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Varmare klimat orsakar förödande utbrott av skadeinsekter i nya områden

Åttio procent av tallskogen i British Columbia i Kanada hotas av barkborreutbrott. En ny studie av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att insekterna drar norrut pga klimatförändringar och de angripna växterna saknar resistens mot dessa.

Ett pågående storskaligt utbrott av den så kallade contortabastborren i Kanada sker till stor del i områden där klimatet tidigare förhindrade utbrott. Detta utbrott orsakar så omfattande träddödlighet att det saknar historisk motsvarighet. Man räknar med att 80 procent av tallskogen i British Columbia kommer att dö.

Ett varmare klimat har gjort att många arter kunnat etablera sig längre norrut. Detta har bland annat lett till att man fått problem med skadeinsekter i områden där man tidigare inte haft det.
I en nyligen publicerad studie i Journal of Applied Ecology påvisar forskare, bl a Niklas Björklund, inst för Ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), att barkborrarnas förökningsframgång var mycket högre i träd från områden där utbrott tidigare var ovanliga. Detta berodde troligen på att trädens försvar i dessa områden inte är evolutionärt anpassat för att kunna motstå barkborreangrepp lika effektivt som träd i områden där utbrott är vanligare förekommande.
Barkborrarnas höga förökningsframgång i dessa områden är troligen en viktig orsak till att utbrottet blivit så förödande. När ett varmare klimat möjliggör att skadeinsekter etablerar sig i nya områden finns det risk för att skadorna i dessa områden blir mycket omfattande eftersom växternas försvar i de områdena inte är anpassade för att kunna motstå angreppen.

Läs mer
http://www.slu.se/ecology_niklasbjorklund [Ref 1]
Mer information:
Niklas Björklund, inst för Ekologi, SLU, niklas.bjorklund@ekol.slu.se, tel 018-67 28 79
 
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera