Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2010

Vilka mätningar behövs för att beskriva ett landskap?

En viktig del av miljöövervakningen är att följa hur landskapets sammansättning förändras. Detta görs normalt genom analyser av omfattande kartmaterial, men det kan vara minst lika effektivt att använda stickprovsmätningar. Det visar Habibollah Ramezani i en avhandling från SLU.

Genom bland annat skogs- och jordbruk omformar människan landskapet i sin omgivning. Denna process är viktig att följa av flera skäl. Ett är att den påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald, ett annat är att en kraftigt ändrad markanvändning – som när skogsmark röjs för att bli åkermark – kan bidra till klimatförändringar. För att kunna övervaka landskapets utveckling behövs effektiva verktyg.

Normalt brukar man använda kartmaterial baserade på flyg- eller satellitbilder för att beräkna olika mått som beskriver landskapets karaktär. Det Habibollah Ramezani har undersökt i sitt doktorsarbete är hur effektivt det är att i stället göra stickprovsmätningar i t.ex. punkter eller linjer i landskapet för att beräkna samma mått. En viktig del i arbetet var att undersöka hur stora stickprov som behövs för att olika typer av landskapsmått ska bli statistiskt pålitliga.
Avhandlingen visar att det till en rimlig kostnad går att få fram bra skattningar av många viktiga landskapsmått med hjälp av stickprovsinventering. Därmed är stickprovsmetoden i många fall också ett kostnadseffektivt alternativ till kartbaserade analyser. Habibollah Ramezani visar också att att det ofta är effektivt att kombinera olika stickprovsmetoder, t.ex. punkt- och linjeinventering, eftersom detta kan ge bra underlagsdata till flera olika landskapsmått.

Ett exempel på var Habibollah Ramezanis resultat kan utnyttjas praktiskt är i forskningsprogrammet NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige. Inom NILS görs en årlig inventering av alla landmiljöer i Sverige; skogsmark, jordbruksmark, fjäll, myrar, stränder och tätorter. NILS startade 2003 och har ett fast rutnät av ytor över hela Sveriges landareal som övervakas genom fältinventering och tolkning av flygbilder. NILS samverkar med en rad olika myndigheter, universitet och andra organisationer i olika utvecklingsprojekt och tillämpningar.
————————————————————–
MSc Habibollah Ramezani, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin avhandling Deriving landscape metrics from sample data.
Tid: Fredag den 12 november 2010, kl. 10.00
Plats: Sal Björken, SLU, Umeå
Opponent: Professor Piermaria Corona, Università Tuscia, Disafri, Italien
Mer information: Habibollah Ramezani, 090-786 81 51, Habibolla.Ramezani@srh.slu.se
Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002388/ [Ref 1]
Länk till forskningsprogrammet NILS:
http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulteten/institutioner/srh/avdelningar/landskapsanalys/nils/ [Ref 2]
Pressbild (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf/källa ska anges):
– Habibollah Ramezani [Ref 3]. Foto: Mona Bonta Bergman

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/ [Ref 4]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera