Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2010

Färre rötter i stadens rör!

Rötter som tränger in i avloppssystemet i städerna är ett stort och kostsamt problem för kommunerna. Omfattande underhållsarbeten med rörrensning, rotbeskärning, röromläggning och avverkning skulle dock kunna undvikas om rören lades korrekt med täta anslutningar, enligt forskare vid SLU i Alnarp.

Under åren 2007-2008 har de inventerat rotinträngningar i fyra svenska städer. Nu har de en databas med 102 680 inmätta träd, och olika undersökningar har kunnat göras med hjälp av dessa data. Resultaten redovisas i en rapport från Svenskt Vatten.

Det är inte bara de snabbväxande arterna pil, poppel och björk som orsakar rotinträngning, utan alla träd och buskar är potentiella skadegörare. Man har bland annat funnit skador sannolikt orsakade av alm, lönn, fläder, murgröna, paradisbuske, spirea, liguster, äpple och rosor.

Skadorna uppkommer ofta i anslutning till brunnar, förgreningar och materialövergångar. Dimensionen på ledningarna, materialet i rören och ledningsdjupet hade dock mindre betydelse för skadorna.

Mycket tyder på att man genom att lägga rören korrekt och göra anslutningarna tätare skulle kunna minska antalet rotinträngningar.

Man bör också genom dialog mellan park- och VA-förvaltare försöka undvika att plantera för nära speciellt känsliga avloppsledningar, gärna minst sju meter ifrån.

Kontaktinformation
Johan.Ostberg@ltj.slu.se, 040-41 51 26

Ann-Mari.Fransson@ltj.slu.se, 040-41 51 35

Artikeln i SLU:s kunskapsbank, http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2010/10/farre-rotter-i-stadens-ror/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera