29 oktober 2010

Bättre varmblod med nya avelsindex

Målet för aveln med svenska varmblod är att få fram hästar som är internationellt konkurrenskraftiga inom hoppning och dressyr, och idag finns effektiva urvalsverktyg för denna avel.

Med information från två olika unghästtester (treårstest och kvalitetsbedömning vid fyra år), samt tävlingsresultat beräknas omfattande avelsindex som gör det möjligt att välja ut värdefulla hingstar och ston.

De nya indexen bygger på en avhandling av Åsa Viklund från SLU.

De tre informationskällorna kompletterar varandra, och medför att avelsindex kan baseras på ett stort antal bedömda hästar.

En fördel med treårstesterna är t.ex. att yngre hästar är mindre påverkade av uppfödningsmiljön, och därmed mer präglade av arvet.

Om en häst hoppar bra eller rör sig bra i trav, skritt och galopp när den är ung så är sannolikheten stor att den också kommer att lyckas på framtida hopp- eller dressyrtävlingar.

Mellan 20 och 50 procent av det resultat en häst uppnår vid treårstest, kvalitetsbedömning och tävling visade sig bero på arvet, vilket innebär att det finns goda förutsättningar att förbättra hästarna genom avel.

Åsa Viklund anser att svenska uppfödare bör använda de nya avelsindexen i högre utsträckning när de väljer ut ston och hingstar till avel. Inte minst bör svenskfödda hingstämnen utnyttjas bättre än idag.

Kontaktinformation
Asa.Viklund@hgen.slu.se, 018-67 19 67

Artikeln i SLU:s kunskapsbank, http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2010/10/battre-varmblod-med-nya-avelsindex/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera