20 oktober 2010

Luftprov fångar fler växtskyddsmedel

I miljöövervakningens nya luftprovtagning hittade SLU-forskare förra året 15 olika växtskyddsmedel i nordvästra Skåne. Högst halter i luftproverna hade två ofta använda ogräsmedel, prosulfokarb och pendimetalin.

Resultaten från luftprovtagningen redovisas tillsammans med övrig miljöövervakning av växtskyddsmedel i en nyutkommen årsrapport (se länk till rapporten nedan).

– Genom att vi nu även mäter i luften kan vi fånga upp fler ämnen. Ämnen som har andra egenskaper än de vi oftast hittar i vattenprover. Det ger oss en bättre uppfattning om hur olika växtskyddsmedel förekommer i landskapet, säger Jenny Kreuger vid SLU, ansvarig för miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Som tidigare år innehöll regnvattenproverna en rad växtskyddsmedel som är förbjudna att använda i Sverige. Dessa ämnen förs till Sverige från kontinenten med väder och vind. Störst är nedfallet via under hösten.

De flesta topparna mäts inte
I ytvattenproven hittade SLU-forskarna 23 ämnen i halter som kan ge negativa effekter i ytvatten. Antalet fynd i grundvatten var betydligt lägre.

– Vi ser ingen större skillnad i summahalterna av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten jämfört mot året innan. Men vi hittar något fler ämnen nu än tidigare eftersom vi infört en känsligare analysmetod, säger Stina Adielsson, som arbetar med miljöövervakningen vid SLU.

Halterna av växtskyddsmedel i ytvatten kan dock enligt rapporten kortvarigt vara upp till två tiopotenser högre än vad som framkommer genom ordinarie provtagning. Med en intensivare provtagning skulle detta kunna fångas upp bättre.

Kontaktinformation
Kontakt
Jenny Kreuger, Mark och miljö samt CKB, SLU, 018-67 24 62 eller 0705-672 462, jenny.kreuger@mark.slu.se

Stina Adielsson, Mark och miljö samt CKB, SLU, 070-201 25 70, stina.adielsson@mark.slu.se

Arbetet ingår i program Giftfri miljö inom SLU:s miljöanalys.

Miljöövervakningen genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera