Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2010

Begränsa svedjebruket på savannen

Savannen i Burkina Faso tål en hel del mänsklig aktivitet, men speciellt svedjebränning skadar vegetationen. Djibril Dayamba har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt i vilken grad ekosystemet klarar svedjebränning och bete. Savannen är ett känsligt ekosystem som störs av traditionella mänskliga aktiviteter i form av svedjebruk, bete och avverkning av träd. Dessa störningar påverkar växtsamhället och markens produktivitet inom både jordbruk och skogsbruk.

Djibril Dayamba har i sitt doktorsarbete vid SLU utforskat hur växterna på savannen i Burkina Faso i Västafrika reagerar på brand, rök och bete.

Det visade sig att om jordbruksmark på savannen brändes sent under torrperioden hade frön från trädarter som Detarium microcarpum, Entada africana och Combretum glutinosum svårt att gro, medan om branden inträffade tidigt under torrperioden så grodde dessa relativt bra.

De örtartade växternas mångfald och biomassa påverkades dock inte av tidpunkten för branden. Rök och värme från tidiga bränder påverkar i vissa fall groning hos både örter och träd . Brandtoleranta arter stiumuleras medan brandkänsliga arter hämmas. Brandrökens kvalitet, alltså vilka arter som brinnner, och även kvantitet har betydelse.

Måttligt bete påverkar inte savannskogarna negativt i så stor utsträckning. Därför kan boskapsbete integreras i skogsskötselplaner för mångbruk.

Eftersom det inte är realistiskt att helt utesluta svedjebränning i jordbruket, bör man enligt Djibril Dayamba inrikta sig på att minska brändernas skadeverkningar på vegetationen.

När man vet närmare hur brandintensiteten påverkar träd och annan vegetation kan denna kunskap användas som rättesnören, för att exempelvis återbeskoga områden med inhemska trädslag.

Kontaktinformation
MSc Sidzabda Djibril Dayamba, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “Fire, Plant-derived Smoke and Grazing Effects on Regeneration, Productivity and Diversity of the Sudanian Savanna-woodland Ecosystem” för vinnande av filosofie doktorsexamen.

Tid: Fredagen den 29 oktober 2010 klockan 13.00
Plats: Crafoordsalen, SLU, Alnarp.
Opponent: Professor Mikael Ohlson, Institutt for naturforvaltning (INA), Universitetet for Miljö- og Biovitenskap, Ås, Norge

Mer information
Sidzabda Djibril Dayamba, Djibril.Dayamba@ess.slu.se, +46 40 41 53 95 (Office), +46 76 835 15 70 (Mobile)

Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002365/

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, http://www.slu.se/sydsvensk-skogsvetenskap
Pressbilder
(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen.)
Porträtt av Sidzabda Djibril Dayamba. http://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2010/SidzabdaDjibrilDayamba.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera