Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2010

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska leta liv i rymden

I oktober startar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom astrobiologi vid Lunds universitet. Målet är att leta efter liv i rymden. Forskning.se har pratat med en av forskarna.

Vad är astrobiologi?
— Astrobiologi är ett snabbt framväxande forskningsområde i gränstrakterna mellan astronomi, biologi och geovetenskap. Man studerar planetbildning och planetsystem kring andra stjärnor i vår galax. Man studerar också förutsättningarna för uppkomst av liv, berättar Dag Ahrén, mikrobiolog och en av de åtta forskarna som ingår i projektet vid det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet på Lunds universitet.

Hur känner man igen liv från en annan planet?
— Jaa, säg det. Det är inte självklart att det är kolbaserade livsformer som hos oss, men astronomerna menar att det i alla fall måste finnas vatten på planeten. Vi har ju bara livet på jorden som referensram, så att studera livets uppkomst här kan ge en utblick i rymden.

Hur har livet uppstått på jorden, då?
— En teori är “the RNA world”. RNA står för ribonukleinsyra och liknar DNA. RNA-molekylen skulle kunna vara den ursprungliga molekyl som gav upphov till livet på jorden, eftersom den är självreplikerande, precis som DNA- eller RNA-virus. Detta kommer vi att diskutera på vårt första möte inom projektet.

Vad krävs för att något ska definieras som liv?
— Det är många saker som måste fungera. Självreplikering är bara en del, det vill säga förmåga till fortplantning. Metabolism är en annan viktig del, det vill säga förmåga att omsätta kemiska ämnen till energi. Dessutom behövs någon form av behållare, ett membran som innesluter alltihop. Ytterligare en funktion bör vara förmågan att känna av omgivningen och anpassa sig efter den, det vill säga kunna genomgå evolution.

Tror du själv att det finns liv på andra planeter?
— Ja, jag tror nog att någonting skulle kunna finnas där ute, men det är säkert otroligt sällsynt. Och det är väl inte sannolikt att man hittar något under min livstid…

Text: Eva Barkeman, forskning.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera