Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Nordliga blåbär nyttigare

Blåbär, Vaccinium myrtillus, finns i överflöd ute i våra skogar, men endast några få procent tas tillvara i hemmen och i livsmedelsindustrin.

För att öka tillgängligheten funderar man nu på att odla utvalda provenienser (plantor med viss härkomst) på lättillgängliga platser i skogen, så att plockning och transporter underlättas. Frågan är då vilka provenienser man ska välja och hur man ska föröka plantorna och odla dem för att få höga halter av de eftertraktade antioxidanterna.

Andreas Åkerström har i sin doktorsavhandling vid SLU i Umeå tagit reda på vad det är som påverkar halterna av den hälsosamma antioxidanten antocyanidin.

Blåbärsris av nordlig härkomst visade sig ge bär som innehåller mest antocyanidin, jämfört med sydligt ris, även sådant som fått växa på samma platser som de nordliga under tio år. Vid varm väderlek, under långdagsförhållanden och mot slutet av säsongen blir halterna högre i bären.

Dessa rön kan vara en första anhalt på vägen mot en framtida odling av inhemska blåbär.

Kontaktinformation
Andreas.Akerstrom@njv.slu.se, 090-786 87 63, diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002342/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera