15 september 2010

Mastceller påverkar många sjukdomar

Mastceller är en sorts vita blodkroppar som finns i flera av kroppens vävnader, men extra rikligt i t.ex. hud, lungor och mag–tarmkanal.

De är mest kända för att bidra till skadliga allergiska reaktioner och kan försämra sjukdomsförloppet vid t.ex. cancer, reumatism, ms, hudinflammationer och åderförkalkning. Men även positiva effekter har kunnat påvisas, t.ex. att mastceller skyddar kroppen mot ormgift och mot vissa typer av infektioner.
Sara Wernersson vid SLU i Uppsala har visat att mastceller innehåller enzymet kymas, som skyddar mot allergi och astma. Tillsammans med svenska kollegor har hon också funnit att kymas kan skydda mot allergisk luftvägsinflammation (som liknar astma) genom att förhindra produktionen av en typ av antikroppar som orsakar allergi, så kallade IgE-antikroppar. Kymaset verkar skydda mot allergi genom att bryta ner de immunreglerande proteiner som kallas cytokiner.
Med denna och annan nyvunnen kunskap hoppas mastcellsforskarna i framtiden kunna skräddarsy sjukdomsbehandlingar som använder sig av en viss egenskap hos mastcellerna.

Kontaktinformation
Sara.Wernersson@afb.slu.se, 018-471 41 19
www.jimmunol.org/cgi/doi/10.4049/jimmunol.0900180

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera