Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Foderkontroll ger friska svin och höns

Salmonella är en zoonos som främst kommer in i svin- och fjäderfäbesättningar via importerat foder. I en SLU-undersökning av kontaminering i importerat foder visade det sig att bakterien var vanligt förekommande i importerat foder i 15 procent av sojamjölet och i 10 procent av rapsmjölet.

Tidigare hade de salmonellafria länderna Sverige och Finland speciella regler inom EU för att kunna stoppa salmonellasmitta med importerat kött och ägg. Detta sågs inte med blida ögon av andra medlemsländer, men efter år 2000, med galna ko-sjukan i färskt minne, gavs livsmedelssäkerhet högsta prioritet, och EU började med aktiv kontroll av salmonella.

I jämförande EU-studier visade det sig att Sverige och Finland hade en i stort sett salmonellafri produktion av ägg och slaktkyckling. EU-målet sattes till två procent och övriga länder anmodades att nå detta mål inom tre år, vilket har gett resultat. Man har bland annat vaccinerat avelsflockar och kontrollerat fodret.

Av slaktsvinen i EU hade var tionde salmonella i lymfknutorna; i vissa länder var det mer, i andra mindre. I Sverige var förekomsten 1,3 procent, men det fanns andra länder som hade ännu bättre resultat. Här återstår en hel del att göra för många länder, främst i avelsbesättningar och foderfabriker.

För att inte Sverige ska drabbas av salmonellautbrott i framtiden behövs det mer forskning och tydliga strategier för kontroll av foder och avelsbesättningar.

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människa.

Kontaktinformation
Martin.Wierup@bvf.slu.se, 018-67 31 92
www.actavetscand.com/content/52/1/15
Svensk veterinärtidning 8–9/2010, www.svf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera