Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juli 2010

Höga E-vitaminnivåer i blodet kopplas till minskad risk för Alzheimers

Ny svensk forskning visar att höga halter av flera olika komponenter av E-vitamin i blodet kan kopplas till minskad risk att utveckla Alzheimers sjukdom hos personer över 80 år. Fynden som publiceras i julinumret av Journal of Alzheimer´s Disease talar för att E-vitamin i vissa former kan förebygga demens hos de allra äldsta.

— Det vi kallar E-vitamin består egentligen av åtta olika komponenter, men det som oftast har studerats i anknytning till Alzheimers och även andra sjukdomar är bara en av dessa komponenter, kallad a-tocopherol. I vår studie ville vi pröva om samtliga medlemmar i E-vitaminfamiljen kunde ha en skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom, säger Francesca Mangialasche, doktorand vid Karolinska Institutet, som lett studien.

— Ungefär 70 procent av alla demensfall förekommer hos personer över 75 års ålder. Om det kan bekräftas att E-vitamin har en skyddande effekt för personer över 80 år kommer den här nya kunskapen att få stor betydelse både på individ- och samhällsnivå, fortsätter hon.

Bakom den nu aktuella studien står forskare vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Institute of Gerontology and Geriatrics, universitetet i Perugia, Italien. I studien ingick 232 deltagare från det så kallade Kungsholmenprojektet, en populationsbaserad longitudinell undersökning om åldrande och demens som pågick i Stockholm mellan 1987 och 2000. Alla deltagare var 80 år eller äldre och demensfria när studien inleddes. En uppföljning som gjordes efter sex år visade att 57 deltagare hade drabbats av Alzheimers sjukdom.

I början av studien mättes blodnivåerna av samtliga åtta E-vitaminkomponenter hos deltagarna. De personer som hade högst E-vitaminvärden jämfördes med dem som hade lägst för att undersöka om det fanns någon skillnad avseende utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Forskarna fann då att gruppen med de högsta blodvärdena av E-vitamin hade en minskad risk att utveckla Alzheimers, jämfört med den grupp som hade lägst E-vitaminnivåer i blodet. Efter att ha tagit hänsyn till andra faktorer som kan påverka sambanden i beräkningarna, kunde forskarna ändå konstatera att risken att drabbas av Alzheimers sjukdom var 45 till 54 procent mindre hos gruppen med höga E-vitaminnivåer.

Forskarna menar att fynden talar för att den skyddande effekten av E-vitamin kan vara kopplad till en kombination av de olika medlemmarna inom E-vitaminfamiljen. En annan färsk studie som gjorts inom området visar att höga doser av kosttillskott bestående av E-vitaminformen a-tocopherol kan kopplas till ökad dödlighet, vilket i sin tur tyder på att en god balans mellan olika E-vitaminkomponenter kan ha stor betydelse för hälsan.

— Gamla människor som grupp är stora konsumenter av kosttillskott med E-vitamin, som då oftast bara innehåller a-tocopherol i höga doser. Våra forskningsrön måste bekräftas men de öppnar för möjligheten att ett balanserat intag av E-vitamin kan ha en skyddande effekt mot demenssjukdomar, säger Francesca Mangialasche.

Publikation: “High plasma levels of vitamin E forms and reduced Alzheimer´s disease risk in advanced age”, Francesca Mangialasche, Miia Kivipelto, Patrizia Mecocci, Debora Rizzuto, Katie Palmer, Bengt Winblad, Laura Fratiglioni, Journal of Alzheimer’s Disease (JAD), 5 July 2010, DOI: 10.3233/JAD-2010-091450. JAD has an impact factor of 5.101 according to Thomson Reuters’ Journal Citation Reports (2009), and is published by IOS Press.

Tidningens webbsida

Läs abstract

Mer om Kungsholmenprojektet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera