Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2010

Hästsparkars kraft mäts i nytt SLU-projekt

Häst som sparkar på inredningen i stallet kan skadas svårt om dess hov fastnar i ett galler eller i en söndersparkad vägg. Hästar kan även orsaka betydande skador på boxväggar och galler.

Men hur hårt sparkar en häst egentligen? Det vill forskare vid SLU i Alnarp nu ta reda på i ett nystartat projekt.

Att hästar sparkar i väggarna är inte ovanligt när de står i sin box i stallet. Den övre delen av boxväggen är ofta av galler. Om hästens spark träffar där kan det få ett tragiskt slut. En hov som fastnar i gallret kan leda till så allvarliga skador att hästen måste avlivas.

MÄTER KRAFTEN
Nu har arbetet påbörjats med säkrare boxinredningar av forskare på Lantbrukets byggnadsteknik vid SLU i Alnarp. I projektet ska man ta reda på hur hårt hästar sparkar och därefter prova olika konstruktioner för boxgaller och boxplank genom en standardiserad maskin som ska simulera hästsparkar.

Stor möda har lagts ned på att konstruera en ”mätvägg” där kraften i hästars sparkar ska mätas. En viktig fråga att besvara i projektet är även om det är acceptabelt att använda plastfönster, härdat glas eller säkerhetsglas utan skyddsgaller.

Vinnare i detta är arbete är förstås hästarna. Risken att fastna med hoven minskar. Även djurskyddsbestämmelserna får ett konkret innehåll i detta avseende. Tillverkare och leverantörer av boxinredningar kommer få tydliga riktlinjer kring vilka belastningar som deras inredning ska kunna tåla.

BEHÖVS KUNSKAP
För att i möjligaste mån undvika hästskador orsakade av underdimensionerade inrednings- och byggnadskonstruktioner, utan att behöva överdimensionera till orimlighet, krävs ökade kunskaper om de krafter och påkänningar hästen kan åstadkomma på sin fysiska närmiljö.

Den stora osäkerheten kring denna fråga speglas av att det idag finns exempel på fall som för närvarande är under rättslig prövning. Det råder det stor tveksamhet hos myndigheter om vad som är säkert eller ej.

I ett tidigare pilotförsök med en sparksimulator med en hästsko som stötkropp har forskarna på LBT vid SLU i Alnarp, visat på riskerna med att hovar kan fastna i ett ”standardgaller” med stående rör medan ett motsvarande trådgaller (rutgaller) klarade över tre gånger större stötkraft utan att hoven fastnade. Det illustrerar att man kanske bör utmana traditioner och tänka i andra banor.

Projektet finansieras av Jordbruksverket i deras program om djurskyddsförbättrande åtgärder samt Alnarps Partnerskap.

Michael Ventorp medverkar onsdag 30 juni på Borgebygdagarna, en lantbruksmässa som hålls i Lomma kommun, och finns där tillgänglig i HIR-montern (Hushållningssällskapet), sök kontakt via mobil.

LBT, Lantbrukets byggnadsteknik vid SLU, forskar och undervisar om husdjuren och landsbygdens byggnader, där biologi möter teknik.

Kontaktinformation
Michael Ventorp tel: 0708218783, 040-415084 michael.ventorp@ltj.slu.se

Hans von Wachenfeldt, tel: 040- 415 485, hans.von.wachenfeldt@ltj.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera