Tema

Ny digital skogskarta från SLU

SLU har tagit fram en ny geografiskt heltäckande bild av Sveriges skogar för år 2005. Ladda hem uppgifterna kostnadsfritt via skogskarta.slu.se.

Vill du veta var ungskogen finns inom ett skogslandskap? Via SLU:s Skogskarta går det att hämta uppgifter om hur mycket skog som finns inom ett visst område, se vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är.

– Med skogskartan kan man för lite större områden svara på frågan om hur mycket lövskog som finns inom ett avrinningsområde eller visa var en art som lavskrikan kan tänkas hålla till, berättar projektansvarig Mats Nilsson, som är forskare på institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU.

Den version av skogskartan som nu släpps är baserad på en kombination av fältdata som Riksskogstaxeringen samlat in och satellitbilder från år 2005 och 2006. Sedan tidigare finns en skogskarta baserad på uppgifter från år 2000.

De uppgifter som ingår i Skogskartan, även kallad ”kNN-Sverige”, är virkesförråd per hektar, beståndsmedelålder och medelhöjd. Virkesförrådet är angivet både totalt och per trädslag. En nyhet är att en skattning av den totala biomassan finns med i ett separat skikt.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Projektansvarig: Mats Nilsson, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 090-786 84 22, mats.nilsson@srh.slu.se

Projektledare: Mikael Egberth, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 090-786 85 17, mikael.egberth@srh.slu.se

Ny digital skogskarta från SLU

 lästid ~ 1 min