Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2010

Växande vargstam stör inte lodjuren

Vargstammen i Sverige har tredubblats under de sista tio åren, men det har inte påverkat lodjuren i samma område. Den slutsatsen drar forskare vid SLU i Grimsö i en nyligen publicerad studie, som har gjorts inom det skandinaviska forskningsprogrammet SKANDULV.

– Studien visar att varg och lodjur kan leva i samma område, säger Camilla Wikenros vid SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen. Den större, dominerande arten (vargen) behöver inte inverka negativt på den mindre artens (lodjuret) utbredning och överlevnad.

Ett delresultat är att lodjur inte undviker områden med varg. Det har forskarna kunnat visa genom att under flera år studera den geografiska fördelningen av familjegrupper (honor med ungar) av lodjur i relation till vargrevir.

Överlevnaden av ungar hos radiomärkta lodjur, som levde innanför respektive utanför olika vargrevir, visade sig vara lika hög för båda grupperna av lodjursungar. Omfattande spårningar av varg under vinterperioden, samt analys av vargspillningar och kvarlevor av vargdödade bytesdjur, gav heller inga bevis för att vargar hade dödat lodjur.

Det visade sig också att radiomärkta lodjurshonors val av ynglingsplats, t.ex. dess belägenhet och storlek på hemområden, inte förändrades när vargar etablerade sig i samma område.

Frånvaron av konkurrens mellan lodjur och varg i Sverige kan förklaras av att det i vargarnas utbredningsområde fortfarande är relativt gott om bytesdjur.

– Och det huvudsakliga bytesdjuret i de flesta vargrevir utgörs av älg, medan lodjuren är specialiserade på rådjur, säger Camilla Wikenros.

Att olika arter av stora rovdjur konkurrerar med varandra, antingen genom tillgång på en gemensam födoresurs (i detta fall rådjur) eller direkt genom aggression, är relativt vanligt. Detta förekommer till exempel mellan varg och coyote (prärievarg) samt för varg och puma i Nordamerika. I dessa fall är vargen den dominerande arten som ibland dödar eller genom sin blotta närvaro påverkar beteendet hos det andra rovdjuret.

För mer information:
Camilla Wikenros, camilla.wikenros@ekol.slu.se, 070-282 62 56
Håkan Sand, hakan.sand@ekol.slu.se, 070-300 37 01
Olof Liberg, olof.liberg@ekol.slu.se, 070-394 95 19
Henrik Andrén, henrik.andren@ekol.slu.se, 0581-69 73 02

”Competition between recolonizing wolves and resident lynx in Sweden” (Can.J. Zool. 88:271–279 (2010) digital referens: doi: 10.1139/Z09-143, http://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/RPAS/rpv?hm=HInit&journal=cjz&volume=88&afpf=z09-143.pdf )

SKANDULV, http://skandulv.nina.no/

Pressbilder
(Får användas fritt i samband med detta pressmeddelande. Ange fotograf!)

Kutande lodjur. Foto: Henrik Andrén, http://www2.slu.se/aktuellt/2010/HakanSand/Kutandelodjur.jpg

Lodjursungar. Foto: Henrik Andrén, http://www2.slu.se/aktuellt/2010/HakanSand/Lodjursungar.jpg

Lodjur, nio månader. Foto: Henrik Andrén, http://www2.slu.se/aktuellt/2010/HakanSand/Lodjurniomanader.jpg

Radiomärkt varg. Foto: Henrik Andrén, http://www2.slu.se/aktuellt/2010/HakanSand/Radiomarktvarg.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera