Tema

Fordonspojkar måna om att läsa bra

Pojkar på gymnasiets fordonsprogram har stor potential när det gäller att läsa skönlitteratur. Men de behöver uppmuntran. Stig-Börje Asplund är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans avhandling både utmanar och bekräftar den gängse bilden av pojkar i skolan.

I dagarna lägger Stig-Börje Asplund fram sin avhandling vid Karlstads universitet. Avhandlingen handlar om hur pojkar på ett fordonsprogram på gymnasiet för litteratursamtal. Den visar hur pojkarna formar sin identitet i samtalen, och att de gärna visar upp sig som kompetenta läsare.

– Fordonspojkarna är måna om att komma överens i samtalen. De etablerar i och med detta en arbetarklassidentitet och en maskulinitet där det gäller att inte visa sig för angelägen om att engagera sig i litteratursamtalen.

Men det finns också en annan sida av litteratursamtalen, som talar emot den bild av pojkar i skolmiljöer som ofta presenteras i forskning. Gemenskapen som pojkarna etablerar i samtalen bygger på att de har läst texterna. På så sätt visar studien att pojkarna i samtalen också konstruerar sig som skötsamma elever som tar ansvar för sitt eget lärande.

– Då tillåter sig pojkarna att visa ett intresse för de litterära karaktärerna i romanerna och de visar en genuin vilja att förstå vad texterna har att säga dem.

– Men trycket på den enskilde pojken på fordonsprogrammet att passa in och inte avvika från gruppen är stort. Läraren har därför en viktig uppgift i att stödja de pojkar som visar vilja och intresse för andra tolkningar av texten, så att olika synsätt och perspektiv kan mötas och brytas mot varandra, säger Stig-Börje Asplund.

Stig-Börje Asplunds avhandling har titeln ”Litteratursamtal som identitetsskapande handling. Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Stig-Börje Asplund, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Mobil: 070-36 46 057;
E-post: stig-borje.asplund@kau.se

Fordonspojkar måna om att läsa bra

 lästid ~ 1 min