Artikel från Karlstads universitet
23 mars 2010

Fordonspojkar måna om att läsa bra

Pojkar på gymnasiets fordonsprogram har stor potential när det gäller att läsa skönlitteratur. Men de behöver uppmuntran. Stig-Börje Asplund är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans avhandling både utmanar och bekräftar den gängse bilden av pojkar i skolan.

I dagarna lägger Stig-Börje Asplund fram sin avhandling vid Karlstads universitet. Avhandlingen handlar om hur pojkar på ett fordonsprogram på gymnasiet för litteratursamtal. Den visar hur pojkarna formar sin identitet i samtalen, och att de gärna visar upp sig som kompetenta läsare.

– Fordonspojkarna är måna om att komma överens i samtalen. De etablerar i och med detta en arbetarklassidentitet och en maskulinitet där det gäller att inte visa sig för angelägen om att engagera sig i litteratursamtalen.

Men det finns också en annan sida av litteratursamtalen, som talar emot den bild av pojkar i skolmiljöer som ofta presenteras i forskning. Gemenskapen som pojkarna etablerar i samtalen bygger på att de har läst texterna. På så sätt visar studien att pojkarna i samtalen också konstruerar sig som skötsamma elever som tar ansvar för sitt eget lärande.

– Då tillåter sig pojkarna att visa ett intresse för de litterära karaktärerna i romanerna och de visar en genuin vilja att förstå vad texterna har att säga dem.

– Men trycket på den enskilde pojken på fordonsprogrammet att passa in och inte avvika från gruppen är stort. Läraren har därför en viktig uppgift i att stödja de pojkar som visar vilja och intresse för andra tolkningar av texten, så att olika synsätt och perspektiv kan mötas och brytas mot varandra, säger Stig-Börje Asplund.

Stig-Börje Asplunds avhandling har titeln “Litteratursamtal som identitetsskapande handling. Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Stig-Börje Asplund, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Mobil: 070-36 46 057;
E-post: stig-borje.asplund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera